Týdenní plány

3.10.2022

Český jazyk 3.10.-7.10.2022

MLUVNICE: STŘEDA 5. 10. 2022 = DIKTÁT = i,í/y,ý po M (vyjmenovaná slova po M - učebnice, str. 44 a 46/cv. 6.-7.). 1) Nauka o slově - tvoření slov - odvozování. Teoretický zápis (učebnice, str. 26/žlutý rámeček). Procvičování: učebnice, str. 26-29/cv. 1.-13., pracovní sešit, str. 9-12/cv. 1.-10. LITERATURA: 1) Ústní lidová slovesnost - teoretický zápis = DOKONČENÍ. 2) BAJKY - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-9. SLOH: 1) Vypravování - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 50-52, učebnice, str. 138-146.

26.9.2022

Český jazyk 26.9.-30.9.2022

MLUVNICE: ČTVRTEK 29. 9. 2022 = TEST: doplňování i,í/y,ý po L (opakování - vyjmenovaná slova po L - učebnice, str. 44 a 45/cv. 4.-5.) 1) Zvuková stránka jazyka - pracovní sešit, str. 7-8/cv. 1.-8. 2) Spisovná výslovnost souhlásek - učebnice, str. 18-19/cv. 1.-7. (vše ústně). LITERATURA: 1) Literární druhy a žánry - opakování. 2) Ústní lidová slovesnost - teoretický zápis + procvičování = pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 4. 3) BAJKY - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-9. SLOH: 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 48/cv. 3.c. 2) Vypravování - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 49-52, učebnice, str. 138-146.

19.9.2022

Český jazyk 19.9.-23.9.2022

MLUVNICE DIKTÁT = středa 21. 9. 2022 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit, str. 4/cv. 1.b. 2) Seznámení s některými jazykovědými příručkami - učebnice, str. 13-14/cv. 1.-5., pracovní sešit, str. 2.-8. LITERATURA 1) Literární druhy a žánry - opakování. 2) Ústní lidová slovesnost - teoretický zápis + procvičování = pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 2-4. SLOH 1) Vypravování - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 48-52, učebnice, str. 138-146.