Týdenní plány

17.10.2021

Český jazyk 18. 10.-22. 10. 2021

MLUVNICE: STŘEDA 20. 10. 2021 - TEST - pravopisná desetiminutovka (každou středu). 1) Morfematický rozbor - učebnice, str. 32-33/cv. 1.-4., pracovní sešit, str. 13-14/cv. 1.-6. 2) Tvarotvorný rozbor - učebnice, str. 34-35/cv. 2.-4. 3) Střídání samohlásek a souhlásek - učebnice, str. 36-38/cv. 1.-5., pracovní sešit, str. 15-18/cv. 1.-6. LITERATURA: 1) Bajky - teorie + procvičování (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-9). 2) Báje, mýty, eposy - teorie + procvičování (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 10-20). SLOH 1) Vypravování - učebnice, str. 138-143, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 50-52.

10.10.2021

Český jazyk 11. 10.-15. 10. 2021

MLUVNICE: STŘEDA 13. 10. 2021 - TEST - pravopisná desetiminutovka (každou středu). 1) Nauka o slově - tvoření slov - odvozování - učebnice, str. 26-29/cv. 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 13. 2) Slovotvorný rozbor - učebnice, str. 29/cv. 1. 3) Slova příbuzná - učebnice, str. 30-31/cv. 1.-6. LITERATURA: 1) Kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 6/cv. 6.-9. 2) Bajky - teorie + procvičování (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-9). SLOH 1) Vypravování - učebnice, str. 138-143, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 50-52.

3.10.2021

Český jazyk 4.10.-8.10. 2021

MLUVNICE: STŘEDA 6. 10. 2021 - TEST - pravopisná desetiminutovka (každou středu). 1) Zvuková stránka jazyka - hláska a písmeno, spisovná výslovnost samohlásek - učebnice str. 16-17/cv. 1., 3. a, 4., pracovní sešit, str. 7-8/cv. 1., 2., 4.   2) Nauka o slově - tvoření slov - odvozování - učebnice, str. 26-29. 3) Slovotvorný rozbor - učebnice, str. 29. LITERATURA: 1) Ústní lidová slovesnost - teorie + procvičování (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 2-4). 2) Bajky - teorie + procvičování (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-9). SLOH 1) Vypravování - učebnice, str. 138-143, pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 47-52.

3.10.2021

Zeměpis 4.10.-8.10. 2021

1) Umělé objekty sluneční soustavy (kosmické sondy, kosmické družice).  2) Objevování vesmíru člověkem (první člověk ve vesmíru, první lidé na Měsíci atp.).  Středa 6. 10. 2021 - písemná práce - úvod do zeměpisu na téma vesmír a jeho vývoj (dvě teorie vzniku vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla, hvězdy a souhvězdí, hvězdokupy a galaxie). K opakování použij své zápisky, prezentaci v google classroomu nebo učebnici na stranách 5-10.