Týdenní plány

16.5.2022

Český jazyk 16. 5. - 20. 5. 2022

MLUVNICE: STŘEDA 18. 5. 2022 - TEST - příslovečné určení místa, času a způsobu (učebnice: str. 122-124, pracovní sešit: str. 40-43 + naskenované materiály v google classroomu). 1) Přívlastek - procvičování: učebnice, str. 126-127/cv. 1.-3., 5., 6., pracovní sešit, str. 44-45/cv. 1.-5. 2) Věta jednoduchá a souvětí - teoretický zápis + procvičování: učebnice - str. 128-132/cv. 1.-8., pracovní sešit - str. 46-49/cv. 1.-6. LITERATURA: 1) Lyricko-epické žánry - procvičování a četba: pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 62-63. SLOH 1) Přihláška, dotazník, objednávka, pozvánka, zpráva a oznámení - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 7-17. 2) Kontrola DÚ na umimecesky.cz (termín do 19. 5. 2022).

9.5.2022

Český jazyk 9. 5. - 13. 5. 2022

MLUVNICE: STŘEDA 11. 5. 2022 - DIKTÁT. 1) Příslovečné určení času - učebnice, str. 123/cv. 3., pracovní sešit, str. 41/cv. 1.-2. 2) Příslovečné určení způsobu - učebnice, str. 124/cv. 5., 6., pracovní sešit, str. 42-43/cv. 1.-5. 3) Přívlastek - teoretický zápis + procvičování: učebnice, str. 125-127/cv. 1.-3., 5., 6., pracovní sešit, str. 44-45/cv. 1.-5. LITERATURA: 1) Lyricko-epické žánry - zápis + procvičování a četba: pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 62-63. SLOH 1) Inzerát, přihláška, dotazník, objednávka, pozvánka, zpráva a oznámení - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 5-17.

2.5.2022

Český jazyk 2. 5. - 6. 5. 2022

MLUVNICE: STŘEDA 4. 5. 2022 - TEST - (předmět: učebnice str. 119-120, pracovní sešit str. 35-37). 1) Příslovečné určení místa - učebnice, str. 122/cv. 1.-2., pracovní sešit, str. 40/cv. 1.-2. 2) Příslovečné určení času - učebnice, str. 123/cv. 3., pracovní sešit, str. 41/cv. 1.-2. 3) Příslovečné určení způsobu - učebnice, str. 124/cv. 5., 6., pracovní sešit, str. 42-43/cv. 1.-5. LITERATURA: 1) Elegie, píseň - prezentace + pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 60-61. 2) Lyricko-epické žánry - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 62-63. SLOH 1) Čtvrtek 5. 5. 2022 - počítačová učebna, kontrola DÚ (umimecesky.cz - termín do 5. 5. 2022).

25.4.2022

Český jazyk 25. 4. - 29. 4. 2022

MLUVNICE: Středa 27. 4. 2022 - diktát. 1) SKLADBA - STAVBA VĚTNÁ: a) Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (učebnice, str. 117 - žlutý rámeček, cv. 1., 2.). b) Rozvíjející větné členy - předmět (učebnice, str. 118-120, žluté rámečky + cv. 1.-4., pracovní sešit, str. 38-39). LITERATURA: Epigram, epitaf, óda, elegie, píseň - prezentace + pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 58-61. SLOH 1) Vzkaz, oznámení, zpráva, inzerát, objednávka, pozvánka - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 4-7, 11-12, 14-17.