25.10.2022

Obsah čtvrtletních prací z českého jazyka a matematiky

Český jazyk 7. 11.

 

 • Diktát
 • Mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen
 • Stavba slova: je/ě, předpony, přípony
 • Stavba věty: věta jednoduchá/souvětí, větný vzorec
 • Koncovky podstatných jmen

 

Matematika 14. 11.

 

 • Převody jednotek hmotnosti, délky, objemu
 • Počítání se závorkami
 • Písemné dělení
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Slovní úloha se zlomky
 • Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Převod zlomků na desetinná čísla

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies