26.5.2023

Obsah závěrečných písemných prací z matematiky a českého jazyka:

Český jazyk a Matematika

Matematika (16. 6.):

 • Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel
 • Přepis zlomků na desetinné číslo a obráceně
 • Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Určení části z celku
 • Slovní úlohu
 • Povrch krychle a kvádru

Český jazyk (12.6.):

 • Doplňovačka i a y
 • Jazykový rozbor:
 1. Věta jednoduchá a souvětí
 2. Druhy přísudků
 3. Slovní druhy
 4. Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 5. Přídavná jména – stupňování, tvorba přídavných jmen v množném čísle
 6. Tvary zájmen

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies