3.1.2023

Termín a obsah písemných prací

Český jazyk, matematika, přírodověda

Matematika:

termín: 12. 1. 2023

obsah:

 • převody jednotek
 • písemné dělení dvouciferným číslem
 • písemné násobení dvouciferným číslem
 • zaokrouhlování výsledků
 • počítání se závorkami
 • rovnice o jedné neznámé
 • slovní úloha/zlomky
 • rýsování: přímka, úsečka, kružnice

Český jazyk:

termín: 16. 1. 2023

obsah:

 • doplňovačka
 • předložky s, se, z, ze
 • předpony, přípony
 • základní skladební dvojice
 • slovní druhy
 • stavba slova
 • shoda podmětu s přísudkem
 • mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
 • druhy přídavných jmen (začínáme v tomto týdnu)

 

Přírodověda:

termín: 18. 1. 2023

Obsah: Žijeme ve vesmíru (odpovědi na otázky na str. 34 v učebnici). Lidské tělo - opěrná a svalová soustava (příprava podle zápisků a obrázků v sešitě-pouze vybraní žáci).

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies