10.10.2022

Český jazyk 10.10.-14.10.2022

MLUVNICE:

1) PONDĚLÍ 10. 10. 2022 - KONTROLA DÚ - pracovní sešit, str. 12/cv. 1. d, e, f.

2) STŘEDA 12. 10. 2022 - TEST: podstatná jména (určování mluvnických kategorií - pád, číslo, rod, vzor + doplňování i/í, y/ý + velká a malá písmena + podstatná jména hromadná, látková, pomnožná) = učebnice, str 18-20 + pracovní sešit, str. 13 + naskenované materiály v google classroomu.

PROBÍRANÁ TÉMATA - PODSTATNÁ JMÉNA (opakování):

1) učebnice, str. 18-20/cv. 2.-6.

2) pracovní sešit, str. 13/cv. 1.-3.

LITERATURA

1) Preromantismus = dokončení (teoretický zápis).

2) Romantismus = četba ukázek (W. Scott - Ivanhoe, M. Shelley - Frankenstein, A. S. Puškin - Evžen Oněgin) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-11.

SLOH

1) Čtvrtek 13. 10. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 7/cv. b.

2) Slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 8-11.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies