Týdenní plány

24.10.2021

Zeměpis 25.10.-26.10. 2021

Na úterý 26. 10. 2021 si prezentaci připraví tito žáci: 1) Jan Pracný: sídla – život ve městech, kontrasty mezi městy, učebnice str. 15-16. 2) Veronika Frýzlová: státy a jejich seskupení: typy států podle hlavy státu, typ států podle způsobu vlády, učebnice str. 20-21. 3) Jan Pracný: Některé další politické organizace, nevládní organizace, učebnice str. 31. 4) Jonáš Ježek: Hospodářská činnost – světové hospodářství, společnost a její vývoj, dělení hospodářské činnosti, učebnice str. 33-34. 5) Manueal Charvátová: Zemědělství – faktory ovlivňující zemědělskou výrobu, zemědělství v hospodářsky vyspělých zemích a zemědělství v hospodářsky málo rozvinutých zemích, učebnice str. 38-39. 6) Matyáš Klekner: Rozdělení zemědělské výroby – rostlinná výroba, učebnice str. 40-41. 7) Karolína Lukášová: Živočišná výroba – učebnice str. 42-44. 8) Markéta Boháčová: Rybolov, lesní hospodářství – učebnice, str. 46-48. 9) Jan Benda: Průmysl: struktura průmyslu, lokalizační faktory – učebnice str. 50-51. 10) Kristýna Ornstová: průmyslové oblasti světa – učebnice str. 52. 11) Jan Kubita: energetický průmysl – učebnice str. 56-57. 12) Jan Kubita: strojírenský průmysl - učebnice str. 59. 13) Jakub Kubaloš: průmysl textilní, kožedělný a obuvnický - učebnice str. 61. Učebnice: CHALUPA, P. - HÜBELOVÁ, D.: Zeměpis 9. Lidé a hospodářství. Brno 2018.

17.10.2021

Zeměpis 18.10.-22.10. 2021

Na úterý 19. 10. 2021 si prezentaci připraví tito žáci: 1) Jan Pracný: sídla – život ve městech, kontrasty mezi městy, učebnice str. 15-16. 2) Veronika Frýzlová: státy a jejich seskupení: typy států podle hlavy státu, typ států podle způsobu vlády, učebnice str. 20-21. 3) Jan Pracný: Některé další politické organizace, nevládní organizace, učebnice str. 31. 4) Jonáš Ježek: Hospodářská činnost – světové hospodářství, společnost a její vývoj, dělení hospodářské činnosti, učebnice str. 33-34. 5) Manueal Charvátová: Zemědělství – faktory ovlivňující zemědělskou výrobu, zemědělství v hospodářsky vyspělých zemích a zemědělství v hospodářsky málo rozvinutých zemích, učebnice str. 38-39. 6) Matyáš Klekner: Rozdělení zemědělské výroby – rostlinná výroba, učebnice str. 40-41. 7) Karolína Lukášová: Živočišná výroba – učebnice str. 42-44. 8) Markéta Boháčová: Rybolov, lesní hospodářství – učebnice, str. 46-48. 9) Jan Benda: Průmysl: struktura průmyslu, lokalizační faktory – učebnice str. 50-51. 10) Kristýna Ornstová: průmyslové oblasti světa – učebnice str. 52. 11) Tomáš Kácha: těžební průmysl – učebnice str. 53-55. 12) Jan Kubita: energetický průmysl – učebnice str. 56-57. Učebnice: CHALUPA, P. - HÜBELOVÁ, D.: Zeměpis 9. Lidé a hospodářství. Brno 2018.

17.10.2021

Český jazyk 18. 10.-22. 10. 2021

MLUVNICE: ÚTERÝ 19. 10. 2021 - TEST - otázky z přijímacích zkoušek (každé úterý). příprava na přijímací zkoušky: 1) oddíl tvarosloví z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, s. 31. 2) oddíl skladba z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, s. 35-38. 3) antonyma, synonyma, homonyma - pracovní sešit - str. 10-11/cv. 1.-8. 4) odborné názvy - učebnice, str. 35-37/cv. 1.-3., pracovní sešit, str. 12-14/cv. 1.-7. SLOH: 1) opakování - funkční styly (sloh a funkce textů) 2) oddíl porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, str. 58-60. 3) ÚVAHA - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 31-34/cv. 1.-5. LITERATURA 1) oddíl porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, str. 58-60. 2) světová literatura 2. poloviny 20. století - neorealismus - Alberto Moravia, Umberto Eco, Mika Waltari - teorie + pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 8, 14.

11.10.2021

Zeměpis 11. 10.-15. 10. 2021

Na úterý 12. 10. 2021 si prezentaci připraví tito žáci: 1) Jan Pracný: sídla – život ve městech, kontrasty mezi městy, učebnice str. 15-16. 2) Veronika Frýzlová: státy a jejich seskupení: typy států podle hlavy státu, typ států podle způsobu vlády, učebnice str. 20-21. 4) Jan Pracný: Některé další politické organizace, nevládní organizace, učebnice str. 31. 5) Jonáš Ježek: Hospodářská činnost – světové hospodářství, společnost a její vývoj, dělení hospodářské činnosti, učebnice str. 33-34. 6) Jan Remsa: Národní hospodářství, hospodářská úroveň států světa, učebnice str. 35-37. 7) Manueal Charvátová: Zemědělství – faktory ovlivňující zemědělskou výrobu, zemědělství v hospodářsky vyspělých zemích a zemědělství v hospodářsky málo rozvinutých zemích, učebnice str. 38-39. 8) Matyáš Klekner: Rozdělení zemědělské výroby – rostlinná výroba, učebnice str. 40-41. 9) Karolína Lukášová: Živočišná výroba – učebnice str. 42-44. 10) Michael Rech: Ekologické zemědělství, vodní hospodářství – učebnice str. 45-46. 11) Markéta Boháčová: Rybolov, lesní hospodářství – učebnice, str. 46-48. 12) Jan Benda: Průmysl: struktura průmyslu, lokalizační faktory – učebnice str. 50-51. Učebnice: CHALUPA, P. - HÜBELOVÁ, D.: Zeměpis 9. Lidé a hospodářství. Brno 2018.

10.10.2021

Český jazyk 11. 10.-15. 10. 2021

MLUVNICE: ÚTERÝ 12. 10. 2021 - TEST - otázky z přijímacích zkoušek (každé úterý). příprava na přijímací zkoušky: 1) oddíl tvarosloví z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, s. 26-32 2) slova nadřazená, podřazená, souřadná - pracovní sešit - str. 8-9/cv. 1-4. 3) slova mnohoznačná a jednoznačná - učebnice - str. 9/cv. 2.-6. 4) antonyma, synonyma, homonyma - učebnice - str. 32-35/cv. 2.-10., pracovní sešit - str. 10-11/cv. 1.-8. 5) opakování učiva z 8. třídy (pracovní list) SLOH: 1) opakování - funkční styly (sloh a funkce textů) 2) oddíl porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, str. 56-60 3) ÚVAHA - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 31-34/cv. 1.-5. LITERATURA 1) oddíl porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, str. 56-60 2) světová literatura 2. poloviny 20. století - rozhněvaní mladí muži - John Osborne: Ohlédni se v hněvu - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 23, beatníci (beat generation) - Allen Ginsberg - str. 4, Jack Kerouac - str. 11-12, Lawrence Ferlinghetti - str. 2.

3.10.2021

Český jazyk 4.10.-8.10. 2021

MLUVNICE: ÚTERÝ 5. 10. 2021 - TEST - otázky z přijímacích zkoušek (každé úterý). příprava na přijímací zkoušky: 1) oddíl tvarosloví z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, s. 26-32 2) kontrola DÚ - pravopis související se stavbou a s tvořením slov - skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně - pracovní sešit str. 6, cv. 1. 3) pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov - učebnice - str. 25-28 4) slova nadřazená, podřazená, souřadná - učebnice - str. 8-9, pracovní sešit - str. 28-29 5) opakování učiva z 8. třídy (pracovní list) SLOH: 1) opakování - funkční styly (sloh a funkce textů) 2) oddíl porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, str. 56-60 LITERATURA 1) oddíl porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021, str. 56-60 2) světová literatura 2. poloviny 20. století - existencionalismus - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 21-22 (S. Beckett - Čekání na Godota, E. Ionesco - Plešatá zpěvačka), dále P. Boulle - Most přes řeku Kwai - str. 6, Christiane F. - My děti ze stanice ZOO - str. 18

3.10.2021

Zeměpis 4.10.-8.10. 2021

Na úterý 5. 10. 2021 si prezentaci připraví tito žáci: 1) Jan Pracný: sídla – život ve městech, kontrasty mezi městy, učebnice str. 15-16. 2) Veronika Frýzlová: státy a jejich seskupení: typy států podle hlavy státu, typ států podle způsobu vlády, učebnice str. 20-21. 3) Tomáš Kácha:Politické a vojenské organizace: organizace spojených národů, Severoatlantická aliance (NATO), učebnice str. 29-30. 4) Jan Pracný: Některé další politické organizace, nevládní organizace, učebnice str. 31. 5) Jonáš Ježek: Hospodářská činnost – světové hospodářství, společnost a její vývoj, dělení hospodářské činnosti, učebnice str. 33-34. 6) Jan Remsa: Národní hospodářství, hospodářská úroveň států světa, učebnice str. 35-37. 7) Manueal Charvátová: Zemědělství – faktory ovlivňující zemědělskou výrobu, zemědělství v hospodářsky vyspělých zemích a zemědělství v hospodářsky málo rozvinutých zemích, učebnice str. 38-39. 8) Matyáš Klekner: Rozdělení zemědělské výroby – rostlinná výroba, učebnice str. 40-41. Učebnice: CHALUPA, P. - HÜBELOVÁ, D.: Zeměpis 9. Lidé a hospodářství. Brno 2018.

26.9.2021

Zeměpis 27.9.-1.10. 2021

Na středu 29. 9. 2021 si prezentaci připraví tito žáci: 1) Jan Pracný: sídla – život ve městech, kontrasty mezi městy, učebnice str. 15-16. 2) Veronika Frýzlová: státy a jejich seskupení: typy států podle hlavy státu, typ států podle způsobu vlády, učebnice str. 20-21. 3) Jan Remsa: Vývoj politické mapy světa: kolonialismus, historie kolonialismu, učebnice str. 24-25. 4) Jonáš Ježek: Společenství národů, ozbrojené konflikty a zóny napětí, učebnice str. 26-28. 5) Tomáš Kácha:Politické a vojenské organizace: organizace spojených národů, Severoatlantická aliance (NATO), učebnice str. 29-30.   12) Některé další politické organizace, nevládní organizace, učebnice str. 31, na kdy: 29. září – Jan Pracný Učebnice: CHALUPA, P. - HÜBELOVÁ, D.: Zeměpis 9. Lidé a hospodářství. Brno 2018.

26.9.2021

Český jazyk 27.9.-1.10. 2021

MLUVNICE: příprava na přijímací zkoušky: 1) oddíl tvarosloví z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021 2) kontrola DÚ - pravopis související se stavbou a s tvořením slov - pracovní sešit str. 5-6, učebnice str. 25-28 3) opakování učiva z 8. třídy (pracovní list) SLOH: 1) opakování - funkční styly (sloh a funkce textů) 2) oddíly analýza textu a porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021 LITERATURA 1) oddíly analýza textu a porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021 2) světová literatura 2. poloviny 20. století - poezie - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-7, prezentace

19.9.2021

Český jazyk 20.-24. 9. 2021

MLUVNICE: příprava na přijímací zkoušky: 1) oddíl pravopis z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021 2) pravopis související se stavbou a s tvořením slov - učebnice str. 25-28, pracovní sešit str. 5-6 3) opakování učiva z 8. třídy (pracovní list) SLOH: 1) opakování - funkční styly (sloh a funkce textů) 2) oddíly analýza textu a porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021 LITERATURA 1) oddíly analýza textu a porozumění textu z publikace Přijímačky v pohodě - Český jazyk a literatura 2021 2) světová literatura 2. poloviny 20. století - poezie - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 3-5, prezentace

19.9.2021

Zeměpis 20.-24. 9. 2021

Na středu 22. 9. 2021 si prezentaci připraví tito žáci: 1) Jan Pracný: sídla – život ve městech, kontrasty mezi městy, učebnice str. 15-16. 2) Jakub Kubaloš: politický zeměpis – státy a jejich seskupení: státní hranice, co je stát a čím se vyznačuje, typy států podle suverenity, učebnice str. 18-19. 3) Veronika Frýzlová: státy a jejich seskupení: typy států podle hlavy státu, typ států podle způsobu vlády, učebnice str. 20-21. 4) Anna Semeráková: státy a jejich seskupení: typy států podle správního členění, národní a multikulturní stát, učebnice str. 22-23. Učebnice: CHALUPA, P. - HÜBELOVÁ, D.: Zeměpis 9. Lidé a hospodářství. Brno 2018.