Týdenní plány

14.2.2021

Český jazyk 15. 2. - 19. 2. 2021

MLUVNICE: Pondělí 15. 2. 2021 - didaktický test CERMAT z roku 2020 - zkratka: C9PAD20C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2020/CJL_2020_9_A_DT.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). Čtvrtek 18. 2. 2021 - ilustrační test CERMAT z roku 2020 - zkratka: C9PID20C0T01, https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/IT_2020/CJL/C9PID20C0T01.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  Témata: 1) Skladba - stavba větná, vztahy mezi slovy ve větě, základní větné členy - učebnice, str. 76-77/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b. 2) Základní větné členy - učebnice, str. 76-78/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b, pracovní sešit, str. 37/cv. 1. a, b, 2. 3) Přehled rozvíjejících větných členů - učebnice, str. 78-85/cv. 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 14., pracovní sešit, str. 38-43. 4) Výrazy, které nejsou větnými čeny - učebnice, str. 85-86/cv. 1. 5) Větné členy nerozvité, rozvité, souřadně spojené - učebnice, str. 87-89/cv. 1., 2., 3. 6) Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - učebnice, str. 90/cv. 1. 7) Vztah přístavkový - učebnice, str. 91-92/cv. 1., 2., 3. 8) Věty s podmětem, bez podmětu, větné ekvivalenty - učebnice, str. 93-95/cv. 1., 2., 3., 4., 5. SLOH: Odborný styl (výklad, úvaha, referát). Publicistický styl (zpráva, komentář, aktualita, oznámení, recenze, fejeton) - pokračování, procvičování, ukázky. LITERATURA: Česká literatura 1948-polovina 50. let 20. století (obecné tendence - budovatelský román, agitační poezie, výrobní drama, nejvýznamnější autoři: A. Zápotocký, P. Kohout, V. Řezáč, J. Otčenášek, I. Skála, M. V. Kratochvíl, E. Hostovský, I. Blatný, J. Zahradníček, M. Sedloň, J. Alda, J. Glazarová, M. Pujmanová) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 32-40.

7.2.2021

Český jazyk 8. 2. - 12. 2. 2021

MLUVNICE: Pondělí 8. 2. 2021 - ilustrační test CERMAT z roku 2017 - zkratka: C9PID17C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). Čtvrtek 11. 2. 2021 - didaktický test CERMAT z roku 2017 - zkratka: C9PBD17C0T02, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL_2017_9_B.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  Témata: 1) Skladba - stavba větná, vztahy mezi slovy ve větě, základní větné členy - učebnice, str. 76-77/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b. 2) Základní větné členy - učebnice, str. 76-78/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b, pracovní sešit, str. 37/cv. 1. a, b, 2. 3) Přehled rozvíjejících větných členů - učebnice, str. 78-85/cv. 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 14., pracovní sešit, str. 38-43. 4) Výrazy, které nejsou větnými čeny - učebnice, str. 85-86/cv. 1. 5) Větné členy nerozvité, rozvité, souřadně spojené - učebnice, str. 87-89/cv. 1., 2., 3. SLOH: Odborný styl (výklad, úvaha, referát). Publicistický styl (zpráva, komentář, aktualita, oznámení, recenze, fejeton) - pokračování, procvičování, ukázky. LITERATURA: Česká literatura 1948-polovina 50. let 20. století (obecné tendence a nejvýznamnější autoři: A. Zápotocký, P. Kohout, V. Řezáč, J. Otčenášek, I. Skála, M. V. Kratochvíl, E. Hostovský, I. Blatný, J. Zahradníček, M. Sedloň, J. Alda, J. Glazarová, M. Pujmanová) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 32-40.

26.1.2021

Český jazyk 25. 1. - 28. 1. 2021

MLUVNICE: Pondělí 25. 1. 2021 - ilustrační test CERMAT z roku 2018 - zkratka: C9PID18C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PID18C0T01.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), webové stránky přijímacích testů CERMAT viz odkaz v google classroom. Čtvrtek 28. 1. 2021 - didaktický test CERMAT z roku 2019 - zkratka: C9PBD19C0T02, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2019/CJ-didakticky-test-2term.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), webové stránky přijímacích testů CERMAT viz odkaz v google classroom. Témata: 1) Skladba - stavba větná, vztahy mezi slovy ve větě, základní větné členy - učebnice, str. 76-77/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b. 2) Základní větné členy - učebnice, str. 76-78/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b, pracovní sešit, str. 37/cv. 1. a, b, 2. SLOH: Odborný styl (výklad, úvaha, referát) - pokračování, procvičování, ukázky. Publicistický styl (zpráva, komentář, aktualita, oznámení, recenze, fejeton) - pokračování. LITERATURA: Česká literatura 1945-1948 (obecné tendence a nejvýznamnější autoři: J. Čapek, J. Fučík, J. Seifert, F. Hrubín, J. Kolář, J. Kainar, I. Blatný, A. Lustig, L. Fuks, J. Otčenášek, O. Pavel, J. Škvorecký, B. Hrabal, J. Drda, V+W) - pokračování.

12.1.2021

Český jazyk 11. 1. - 15. 1. 2021

MLUVNICE: Pondělí 11. 1. 2021 - test č. 8 ("oranžový" naskenovaný v google classroom) z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na SŠ (doma si tento test připravit, v hodině kontrola). Čtvrtek 14. 1. 2021 - test č. 9 ("oranžový" naskenovaný v google classroom) z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na SŠ (doma si tento test připravit, v hodině kontrola). Středa 13. 1. 2021 - pololetní písemná práce (přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa - u sloves urči všechny mluvnické kategorie, pravopis koncovek jmen a sloves, učebnice str. 52-71). Témata: 1) Slovesa, přechodníky- učebnice str. 65-67, pracovní sešit, str. 28-29/cv. 6., 7., 8. 2) Pravopis koncovek jmen a sloves - učebnice str. 67-71, pracovní sešit str. 30/cv. 1. a, b, 2. a, b, str. 31-34/1.-13. 3) Skladba - stavba větná, vztahy mezi slovy ve větě, zákaldní větné členy - učebnice, str. 76-77/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b. SLOH: Odborný styl (výklad, úvaha, referát) - pokračování, procvičování, ukázky. Publicistický styl (zpráva, komentář, aktualita, oznámení, recenze, fejeton) - pokračování. LITERATURA: Česká literatura 1945-1948 (obecné tendence a nejvýznamnější autoři: J. Čapek, J. Fučík, J. Seifert, F. Hrubín, J. Kolář, J. Kainar, I. Blatný, A. Lustig, L. Fuks, J. Otčenášek, O. Pavel, J. Škvorecký, B. Hrabal, J. Drda, V+W).

13.12.2020

Český jazyk 14. 12. - 18. 12. 2020

MLUVNICE: Průběžné vypracovávání testů z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na SŠ - CERMAT (viz odkaz na webové stránky v google classroom nebo naskenované didaktické testy - "oranžové"). Oprava a kontrola didaktického testu č. 6 (čtvrtek). Témata: 1) Slovesa - učebnice, str. 63-64/cv. 1. a, b, 2., 3. a, b, 4. a, 5., 6., 7. a, pracovní sešit, str. 27-28/cv. 1., 2. a, b, 3., 4. a, b, 5. a, b, 6.  SLOH: Odborný styl (výklad, úvaha, referát) - pokračování, procvičování, ukázky. Publicistický styl (zpráva, komentář, aktualita, oznámení, recenze) - pokračování. LITERATURA: četba vlastní knihy 

19.11.2020

Český jazyk 16.11.-20.11. 2020

MLUVNICE: Průběžné vypracovávání testů z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na SŠ - CERMAT (viz google classroom). Témata: Opakování (podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná, vlastní, hromadná, pomnožná, látková). 1) Skloňování cizích vlastních jmen, pracovní sešit str. 21-22/cv. 1., 5., 6. 2) Zeměpisná jména, učebnice str. 47/ cv. 2.b. 3) Pravopis velkých písmen ve vlastních jménech a názvech, učebnice str. 47-52 (teorie+cvičení). Čtvrtletní práce 25. 11. (středa). Co tam bude?: A) pravopis slova (učebnice str. 25-28 - psaní i,í/y,ý, předpony s-, z-, vz-, psaní souhláskových skupin, skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně) B) význam slova - slova nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma, odborné názvy - učebnice, str. 28-36 C) tvarosloví a podstatná jména, skloňování cizích vlastních jmen, zeměpisná jména, psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech (str. 38-52).  SLOH: Odborný styl (výklad, úvaha, referát, recenze) - pokračování, procvičování. Publicistický styl.  LITERATURA: Literární směry 2. poloviny 20. století (pokračování) - magický realismus, postmodernismus (stručné teoretické představení + četba ukázek z pracovního sešitu: Paulo Coelho: Alchymista, str. 19, Umberto Eco: Jméno růže, str. 14-15, John Irving: Modlitba za Owena Meanyho).  

11.11.2020

Český jazyk 9.11.-13.11. 2020

MLUVNICE: Kontrola DÚ - pracovní sešit: strana 17/ cvičení 3. Vypracovávání testů z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na SŠ (dobrovolné, sken dvou verzí těchto testů byl nahrán do google classroom) - oprava. Témata: 1) Podstatná jména - procvičování probraného učiva, učebnice str. 41/cv. 4.a, 5. a, b, 6., 7. a, b, 8. 2) Skloňování cizích vlastních jmen, učebnice str. 44/cv. 1., str. 45/cv. 2., 3., str. 46/cv. 4. 3) Zeměpisná jména, učebnice str. 46-47/ cv. 2. a, b. 4) Pravopis velkých písmen ve vlastních jménech a názvech, učebnice str. 47-52. Pracovní sešit str. 19-20, zde cv. 11, 13, 14, str. 21-22/cv. 1, 5, 6. Úterý - test - doplňovací cvičení (google classroom). SLOH: Odborný styl (úvaha, referát, recenze) - pokračování, procvičování. LITERATURA: Literární směry 2. poloviny 20. století (pokračování) - absurdní drama, magický realismus, postmodernismus (stručné teoretické představení + četba ukázek z pracovního sešitu: Ray Bradbury: 451 stupňů Fahrenheita, Paulo Coelho: Alchymista, str. 19, Christiane F.: My děti ze stanice ZOO, str. 18).  

23.10.2020

Český jazyk 2.11.-6.11. 2020

MLUVNICE: Kontrola DÚ - pracovní sešit: strana 11/ cvičení 5., 6, strana 14/ cvičení 1. a, b, c. Vypracovávání testů z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na SŠ (dobrovolné, sken dvou verzí těchto testů byl nahrán do google classroom). V listopadu nová témata: 1) Tvarosloví - slovní druhy, učebnice str. 38-39. 2) Podstatná jména - procvičování probaného učiva, učebnice str. 40-41, skloňování cizích vlastních jmen, učebnice str. 43-47. 3) Pravopis velkých písmen ve vlastních jménech a názvech, učebnice str. 47-52. Úterý - test - doplňovací cvičení na psaní souhláskových skupin (-nn-, -n-, -dd-, -d-, bě-bje, pě, vě-vje, mně-mě) ve slovech - k opakování psaní těchto jevů použij mimo jiné souhrn pravidel v prezentaci umístěné v google classroom (pravopis, význam slov). SLOH: Odborný styl (výklad, výtah, výpisky, klíčová slova) - pokračování. LITERATURA: Dokončení cvičení v pracovním sešitě z literatury - str. 23 (John Osborne - Ohlédni se v hněvu). Literární směry 2. poloviny 20. století (pokračování) - nový román, absurdní drama. Kontrola čtenářských deníků za měsíc říjen.

18.10.2020

Český jazyk 19.10.-23.10. 2020

MLUVNICE: Kontrola DÚ - pracovní sešit str. 5, cv. 1. a, b, 1. 1) synonyma, antonyma, homonyma - dokončení kapitoly, učebnice str. 34, cv. 8, 9. Pracovní sešit str. 11 - cv. 5, 6, 7. 2) odborné názvy - pracovní sešit str. 12 - cv. 3, 4, 6, 7. Úterý - test - doplňovací cvičení (samostatná práce v google classroom) Vypracovávání testu z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na SŠ. SLOH: Odborný styl (výklad, výtah, výpisky, klíčová slova). LITERATURA: Dokončení cvičení v pracovním sešitě z literatury - str. 9 a 10. Literární směry 2. poloviny 20. století - rozhněvaní mladí muži, nový román, absurdní drama.