Týdenní plány

2.5.2021

český jazyk 3. 5. - 7. 5. 2021

MLUVNICE: a) tvoření slov - pracovní sešit, str. 55-56/cv. 2.-6. Učebnice - str. 115-119/cv. 2.-10. b) souhrnné jazykové testy č. 11-14 (GAZDÍKOVÁ, V.: Diktáty a testy pro 9. třídu. Procvičování učiva z českého jazyka. Brno 2014.) SLOH: Fejeton, reportáž, rozhovor. LITERATURA: Česká literatura ve druhé polovině 50. let a v 60. letech 20. století (nejvýznamnější autoři: próza: J. Otčenášek, E. Valenta, J. Škvorecký, A. Lustig, L. Aškenazy, L. Fuks, drama: I. Vyskočil, J. Suchý, J. Šlitr, Z. Svěrák, L. Smoljak) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 42-53. Kontrola čtenářských deníků za měsíc duben.

25.4.2021

český jazyk 26. 4. - 30. 4. 2021

MLUVNICE, SLOH, LITERATURA: Pondělí až čtvrtek - dokončení cvičení z oddílu významu a tvoření slov (str. 46), dále část porozumění textu (str. 54-60) a analýza textu (str. 64-68) z publikace PŘIJÍMAČKY V POHODĚ (cvičení najdeš naskenované v google classroom - oddíl s názvem Testy k přijímacím zkouškám IV). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  

18.4.2021

český jazyk 19. 4. - 23. 4. 2021

MLUVNICE, SLOH, LITERATURA: Pondělí až čtvrtek - dokončení testu 10 (od otázky číslo 20, str. 138-139), dále cvičení z pravopisu, tvarosloví, skladby, významu a tvoření slov, porozumění textu a analýzy textu z publikace PŘIJÍMAČKY V POHODĚ (testy a další cvičení najdeš naskenované v google classroom (oddíly s názvem Testy k přijímacím zkouškám III a IV). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  

11.4.2021

český jazyk 12. 4. - 16. 4. 2021

MLUVNICE: Pondělí až čtvrtek - dokončení testu 8 (od otázky číslo 2, str. 121), dále testy 9 a 10 z publikace PŘIJÍMAČKY V POHODĚ (doma připravit, v hodině kontrola), testy najdeš naskenované v google classroom (oddíl s názvem Testy k přijímacím zkouškám III). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek. SLOH: Fejeton, reportáž, rozhovor. LITERATURA: Česká literatura ve druhé polovině 50. let a v 60. letech 20. století (nejvýznamnější autoři: próza: J. Otčenášek, E. Valenta, J. Škvorecký, A. Lustig, L. Aškenazy, L. Fuks, drama: I. Vyskočil, J. Suchý, J. Šlitr, Z. Svěrák, L. Smoljak) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 42-53. Dodatečná kontrola čtenářských deníků za měsíc březen.

6.4.2021

Český jazyk 6. 4. - 9. 4. 2021

MLUVNICE: Úterý, středa, čtvrtek - dokončení testu 6 (od otázky číslo 8, str. 107), dále testy 7, 8 z publikace PŘIJÍMAČKY V POHODĚ (doma připravit, v hodině kontrola), testy najdeš naskenované v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám III). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek. SLOH: Fejeton, reportáž, rozhovor. LITERATURA: Česká literatura ve druhé polovině 50. let a v 60. letech 20. století (nejvýznamnější autoři: próza: J. Otčenášek, E. Valenta, J. Škvorecký, A. Lustig, L. Aškenazy, L. Fuks, drama: I. Vyskočil, J. Suchý, J. Šlitr, Z. Svěrák, L. Smoljak) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 42-53. Kontrola čtenářských deníků za měsíc březen.

28.3.2021

Český jazyk 29. 3. - 31. 3. 2021

MLUVNICE: Pondělí 29. 3. 2021 - dokončení testu 4 (od otázky číslo 22, str. 96-97) a testu 5 (od otázky číslo 4.1, str. 98-104) z publikace PŘIJÍMAČKY V POHODĚ (doma připravit, v hodině kontrola), testy najdeš naskenované v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám III). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  Úterý 30. 3. 2021 - čtvrtletní práce - výběr cvičení z didaktických testů přijímacích zkoušek.  Témata: 1) Samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen, elipsa - učebnice, str. 98-100/cv. 2., 4., 5. 2) Věta a souvětí - učebnice, str. 101-103/cv. 1.a, 2.a, b, 3. a. Pracovní sešit - str. 50-53/cv. 1.a, 2., 3., 4., 5. SLOH: Publicistický styl (fejeton, reportáž, rozhovor) - procvičování, ukázky. LITERATURA: Česká literatura ve druhé polovině 50. let a v 60. letech 20. století (nejvýznamnější autoři: próza: J. Otčenášek, E. Valenta, J. Škvorecký, A. Lustig, L. Aškenazy, L. Fuks, drama: I. Vyskočil, J. Suchý, J. Šlitr, Z. Svěrák, L. Smoljak) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 42-53.

21.3.2021

Český jazyk 22. 3. - 26. 3. 2021

MLUVNICE: Pondělí 22. 3. 2021 - dokončení ilustračního testu CERMAT z roku 2015 (od otázky č. 13) - zkratka: C9PZD15C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL9_jaro_2015_DT.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). Čtvrtek 25. 3. 2021 - test 4 (str. 90-97) z publikace PŘIJÍMAČKY V POHODĚ  (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), test najdeš naskenovaný v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám III). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  Témata: 1) Samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen, elipsa - učebnice, str. 98-100/cv. 2., 4., 5. 2) Věta a souvětí - učebnice, str. 101-103/cv. 1.a, 2.a, b, 3. a. Pracovní sešit - str. 50-53/cv. 1.a, 2., 3., 4., 5. SLOH: Publicistický styl (fejeton, reportáž, rozhovor) - procvičování, ukázky. LITERATURA: Česká literatura ve druhé polovině 50. let a v 60. letech 20. století (obecné tendence a charakteristiky, nejvýznamnější autoři: poezie: J. Skácel, O. Mikulášek, E. Petiška, V. Hrabě, J. Kainar, próza: J. Otčenášek, E. Valenta, J. Škvorecký, A. Lustig, L. Aškenazy, L. Fuks, drama: I. Vyskočil, J. Suchý, J. Šlitr, Z. Svěrák, L. Smoljak) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 42-53.

14.3.2021

Český jazyk 15. 3. - 19. 3. 2021

MLUVNICE: Pondělí 15. 3. 2021 - dokončení ilustračního testu CERMAT z roku 2015 (od otázky č. 17) - zkratka: C9PID15C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2015/C9I_2015_TEST.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). Čtvrtek 18. 3. 2021 - didaktický test CERMAT z roku 2015 - zkratka: C9PZD15C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL9_jaro_2015_DT.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  Témata: 1) Samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen, elipsa - učebnice, str. 98-100/cv. 2., 4., 5. 2) Věta a souvětí - učebnice, str. 101-103/cv. 1.a, 2.a, b, 3. a. Pracovní sešit - str. 50-53/cv. 1.a, 2., 3., 4., 5. SLOH: Publicistický styl (fejeton, reportáž, rozhovor) - procvičování, ukázky. LITERATURA: Česká literatura ve druhé polovině 50. let a v 60. letech 20. století (obecné tendence a charakteristiky, nejvýznamnější autoři: poezie: J. Skácel, O. Mikulášek, E. Petiška, V. Hrabě, J. Kainar, próza: J. Otčenášek, E. Valenta, J. Škvorecký, A. Lustig, L. Aškenazy, L. Fuks, drama: I. Vyskočil, J. Suchý, J. Šlitr, Z. Svěrák, L. Smoljak) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 42-53.

7.3.2021

Český jazyk 8. 3. - 12. 3. 2021

MLUVNICE: Pondělí 8. 3. 2021 - didaktický test CERMAT z roku 2016 - zkratka: C9PZD16C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PZD16C0T01_Didakticky_test.pdf  (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). Čtvrtek 11. 3. 2021 - ilustrační test CERMAT z roku 2015 - zkratka: C9PID15C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2015/C9I_2015_TEST.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). Středa 10. 3. 2021 - gramatický test (cvičení z didaktických testů). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  Témata: 1) Samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen, elipsa - učebnice, str. 98-100/cv. 2., 4., 5. 2) Věta a souvětí - učebnice, str. 101-103/cv. 1.a, 2.a, b, 3. a. SLOH: Publicistický styl (fejeton, reportáž, rozhovor) - procvičování, ukázky. LITERATURA: Česká literatura ve druhé polovině 50. let a v 60. letech 20. století (obecné tendence a charakteristiky, nejvýznamnější autoři: poezie: J. Skácel, O. Mikulášek, E. Petiška, V. Hrabě, J. Kainar, próza: J. Otčenášek, E. Valenta, J. Škvorecký, A. Lustig, L. Aškenazy, L. Fuks, drama: I. Vyskočil, J. Suchý, J. Šlitr, Z. Svěrák, L. Smoljak) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 42-53.

28.2.2021

Český jazyk 1. 3. - 5. 3. 2021

MLUVNICE: Pondělí 1. 3. 2021 - ilustrační test CERMAT z roku 2021 - zkratka: C9PID21C0T01, odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/IT_2021/C9I_2021_TEST.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). Čtvrtek 4. 3. 2021 - ilustrační test CERMAT z roku 2016 - zkratka: C9PID16C0T01, https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL9_jaro_2016_DT_ilustracni.pdf (doma si tento test připravit, v hodině kontrola), odkaz na webové stránky přijímacích testů CERMAT najdeš v google classroom (oddíl Testy k přijímacím zkouškám I). V každé vyučovací hodině přednostně procvičování otázek z didaktických testů přijímacích zkoušek.  Témata: 1) Skladba - stavba větná, vztahy mezi slovy ve větě, základní větné členy - učebnice, str. 76-77/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b. 2) Základní větné členy - učebnice, str. 76-78/cv. 1. a, b, 2., 3., 4. a, b, pracovní sešit, str. 37/cv. 1. a, b, 2. 3) Přehled rozvíjejících větných členů - učebnice, str. 78-85/cv. 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 14., pracovní sešit, str. 38-43. 4) Výrazy, které nejsou větnými čeny - učebnice, str. 85-86/cv. 1. 5) Větné členy nerozvité, rozvité, souřadně spojené - učebnice, str. 87-89/cv. 1., 2., 3. 6) Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - učebnice, str. 90/cv. 1. 7) Vztah přístavkový - učebnice, str. 91-92/cv. 1., 2., 3. 8) Věty s podmětem, bez podmětu, větné ekvivalenty - učebnice, str. 93-95/cv. 1., 2., 3., 4., 5. 9) Samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen, elipsa - učebnice, str. 98-100/cv. 2., 4., 5. 10) Věta a souvětí - učebnice, str. 101-103/cv. 1., 2., 3. SLOH: Publicistický styl (fejeton, reportáž, rozhovor) - procvičování, ukázky. LITERATURA: Česká literatura 1948-polovina 50. let 20. století (obecné tendence - budovatelský román, agitační poezie, výrobní drama, nejvýznamnější autoři: A. Zápotocký, P. Kohout, V. Řezáč, J. Otčenášek, I. Skála, M. V. Kratochvíl, E. Hostovský, I. Blatný, J. Zahradníček, M. Sedloň, J. Alda, J. Glazarová, M. Pujmanová) - ukázky - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA, str. 32-40.