3.10.2022

Český jazyk 3.10.-7.10.2022

MLUVNICE:

1) PONDĚLÍ 3. 10. 2022 - KONTROLA DÚ - pracovní sešit, str. 11/cv. 20.a, 21., 22., 23.

2) STŘEDA 5. 10. 2022 - DIKTÁT: slovní zásoba a tvoření slov (rovněž pravopis i,í/y,ý + s,z, -n-,-nn-).

3) Obohacování slovní zásoby: pracovní sešit, str. 6-7/cv. 15.-23.

4) Obohacování slovní zásoby: učebnice, str. 14-17/cv. 1.-9.

5) Tvarosloví - slovní druhy - pracovní sešit, str. 12/cv. 1.a-f.

LITERATURA

1) Preromantismus = dokončení (teoretický zápis).

2) Romantismus = četba ukázek (W. Scott - Ivanhoe, M. Shelley - Frankenstein, A. S. Puškin - Evžen Oněgin) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 7-11.

SLOH

1) Čtvrtek 6. 10. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 5/cv. 5.b.

2) Úvod do učiva slohu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 6-11.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies