13.6.2022

Český jazyk 13. 6. - 17. 6. 2022

MLUVNICE:

STŘEDA 15. 6. 2022 - čtvrtá čtvrtletní písemná práce (co tam bude: podmět - větný člen + vedlejší věta, přísudek - větný člen + vedlejší věta, shoda přísudku s podmětem, předmět - větný člen + vedlejší věta, příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, přípustky, účelu, podmínky - větné členy + vedlejší věty, přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a volný+ vedlejší věta přívlastková, učebnice: str. 93-125, pracovní sešit: str. 37-51, naskenované materiály v google classroomu).

Probíraná témata v mluvnici:

1) Vedlejší věta přívlastková - teoretický zápis + procvičvání (učebnice: str. 123/cv. 1.-2., pracovní sešit: str. 51/cv. 2.).

2) Doplněk + vedlejší věta doplňková - teoretický zápis + procvičování (učebnice: str. 127/4.-7., str. 128/cv. 1.-3., pracovní sešit: str. 53/cv. 1.-3.).

LITERATURA

1) Česká barokní literatura - J. A. Komenský (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 64-66).

SLOH

1) Strukturovaný životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 40-41, učebnice - str. 168-170.

2) Motivační dopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 43-44.

3) Kontrola DÚ na umimecesky.cz (termín do 16. 6. 2022).

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies