26.9.2022

Český jazyk 26.9.-30.9.2022

MLUVNICE:

ČTVRTEK 29. 9. 2022 - TEST: slovní zásoba a tvoření slov (učebnice, str. 11-13 a pracovní sešit, str. 3-5.).

ČTVRTEK 29. 9. 2022 - KONTROLA DÚ - pracovní sešit, str. 11/cv. 20.a, 21., 22., 23.

1) NAUKA O SLOVĚ: slovní zásoba a tvoření slov - učebnice, str. 12-13/cv. 2.b, 3., 4.a,b, 5., 6.a,b, 7.a, 8.-10.

2) Obohacování slovní zásoby: pracovní sešit, str. 6-7/cv. 1.-11.

LITERATURA

1) Opakování literární teorie - literární druhy a literární žánry.

2) Preromantismus ve světové a české literatuře (F. L. Čelakovský, J. W. Goethe) - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 5-6 + teoretický zápis.

SLOH

1) Čtvrtek 29. 9. 2022 = kontrola DÚ - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 4/cv. 4.a,b,c,d.

2) Úvod do učiva slohu - funkční styly, slohové postupy, slohové útvary - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 5-11.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies