6.6.2022

Český jazyk 6. 6. - 10. 6. 2022

MLUVNICE:

ÚTERÝ 7. 6. 2022 - DIKTÁT (přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný - učebnice: str. 117-122, pracovní sešit: str. 49-50, naskenované materiály v google classroomu).

STŘEDA 15. 6. 2022 - čtvrtá čtvrtletní písemná práce (co tam bude: podmět - větný člen + vedlejší věta, přísudek - větný člen + vedlejší věta, shoda přísudku s podmětem, předmět - větný člen + vedlejší věta, příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, přípustky, účelu, podmínky - větné členy + vedlejší věty, přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a volný+ vedlejší věta přívlastková, učebnice: str. 93-125, pracovní sešit: str. 37-51, naskenované materiály v google classroomu).

1) Přívlastek těsný a volný (učebnice: str. 124-125/cv. 1.-3., pracovní sešit: str. 51-52/cv. 1.-3.).

2) Vedlejší věta přívlastková (učebnice: str. 123/cv. 1.-2.).

LITERATURA

1) Česká barokní literatura - J. A. Komenský (pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 64-66).

SLOH

1) Strukturovaný životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 40-41, učebnice - str. 168-170.

2) Motivační dopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 43-44.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies