Týdenní plány

30.5.2022

Český jazyk 30. 5. - 3. 6. 2022

MLUVNICE: ÚTERÝ 31. 5. 2022 - TEST (příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky = větné členy + vedlejší věty, k opakování - učebnice: str. 104-110, 112-117, pracovní sešit: str. 43-44, 45, 48, naskenované materiály v google classroomu - dva materiály přidané 10. 5. 2022). 1) Přívlasatek shodný a neshodný (učebnice: str. 119/cv. 3., 5., pracovní sešit: str. 49/cv. 1.-2.) 2) Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (učebnice: str. 120-122/cv. 1.-3., pracovní sešit: str. 50/cv. 1.-3.) 3) Vedlejší věta přívlastková (učebnice: str. 123/cv. 1.-2.) LITERATURA 1) Literatura renesance a humanismu v Evropě - D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, F. Villon, F. Rabelais, M. Saavedra, W. Shakespeare - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 54-59).  2) Česká renesanční literatura - Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Hájek z Libočan - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 60-63). SLOH 1) Kontrola DÚ na umimecesky.cz (termín do 19. 5. a do 2. 6. 2022). 2) Strukturovaný životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 40-41, učebnice - str. 168-170.

24.5.2022

Český jazyk 23. 5. - 27. 5. 2022

MLUVNICE: ÚTERÝ 24. 5. 2022 - diktát (vedlejší věta předmětná + vedlejší věty příslovečné) 1) Příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky a přípustky + vedlejší věty příslovečné příčinné, účelové, podmínkové a přípustkové (procvičování - 117/cv. 6., pracovní sešit, str.: 48/cv. 1.-2.). 2) Přívlasatek - teoretický zápis + procvičování (učebnice, str. 118-119/cv. 2., 3., 5., pracovní sešit. str. 49/cv. 1.-2.) LITERATURA Literatura renesance a humanismu v Evropě - D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, F. Villon, F. Rabelais, M. Saavedra, W. Shakespeare - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 54-59).  SLOH 1) Strukturovaný životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 40-41, učebnice - str. 168-170.

16.5.2022

Český jazyk 16. 5. - 20. 5. 2022

MLUVNICE: ÚTERÝ 17. 5. 2022 - předmět + vedlejší věta předmětná, příslovečné určení místa a času + vedlejší věty příslovečné místní a časové: učebnice - str. 100-107, pracovní sešit - str. 41-44 + naskenované materiály. 1) Příslovečné určení způsobu a míry + vedlejší věty příslovečné způsobové a měrové (teoretický zápis + procvičování - učebnice, str.: 108/cv. 1.-2., str. 110/cv. 1., pracovní sešit, str.: 45/cv. 1.-3.). 2) Příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky a přípustky + vedlejší věty příslovečné příčinné, účelové, podmínkové a přípustkové (teoretický zápis + procvičování - učebnice, str.: 114-117/cv. 1.-6., pracovní sešit, str.: 48/cv. 1.-2.). LITERATURA Literatura renesance a humanismu v Evropě - D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, F. Villon, F. Rabelais, M. Saavedra, W. Shakespeare - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 54-59).  SLOH 1) Kontrola DÚ na umimecesky.cz (termín do 19. 5. 2022). 2) Strukturovaný životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 40-41.

9.5.2022

Český jazyk 9. 5. - 13. 5. 2022

MLUVNICE: ÚTERÝ 10. 5. 2022 - diktát. 1) Vedlejší věta předmětná (procvičování - učebnice: str. 103/cv. 2.-5., pracovní sešit: str. 41-42/cv. 2.-4.). 2) Příslovečné určení místa a času a vedlejší věty příslovečné místní a časové (teoretický zápis + procvičování - učebnice, str.: 106/cv. 1. a, str. 107/cv. 1.-2., pracovní sešit, str.: 43-44/cv. 1., 3.-5.). LITERATURA Středověké písemnictví v českých zemích - Karel IV.: Vita Caroli,  Jan Hus:Listy z Kostnice, pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 51-53).  SLOH 1) Žádost - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 35-37. 2) Souvislý životopis - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 37-39.

2.5.2022

Český jazyk 2. 5. - 6. 5. 2022

MLUVNICE: ÚTERÝ 5. 5. 2022 - TEST - (druhy podmětu - podmět vyjádřený a nevyjádřený, podmět všeobecný, vedlejí věta podmětná - k zopakování viz skeny v google classroomu nebo učebnice, str. 96-98 a pracovní sešit, str. 39). 1) Shoda přísudku s podmětem (učebnice, str. 99/cv. 1.-2., pracovní sešit, str. 40/cv. 1.-2.). 2) Předmět - teoretický zápis (žluté rámečky: učebnice, str. 101, procvičování - učebnice: str. 101/cv. 2.-4., str. 102/cv. 6., pracovní sešit: str. 41/cv. 1.-3., str. 42/cv. 4.). 3) Vedlejší věta předmětná (žlutý rámeček, učebnice: str. 103, procvičování - učebnice: str. 103/cv. 1.-4., učebnice: str. 104/cv. 5.) LITERATURA Legendy, kroniky - prezentace + pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 47-50).  SLOH 1) Čtvrtek 5. 5. 2022 - počítačová učebna, kontrola DÚ (umimecesky.cz - termín do 5. 5. 2022).

25.4.2022

Zeměpis 25. 4. - 29. 4. 2022

Úterý 22. 4. 2022 - TEST - státy střední Afriky: učebnice (1. díl - str. 76-77), nová prezentace s názvem Střední, východní a jižní Afrika - snímky 1-8. Pátek 25. 4. 2022 - TEST - státy východní Afriky: učebnice (1. díl - str. 78-79), nová prezentace s názvem Střední, východní a jižní Afrika - snímky 9-16. Doporučuji učit se z prezentace, protože testové otázky budou vychátez pouze z ní. Probíraná témata: Asie: 1) státy Kavkazu (prezentace + učebnice, str. 25). 2) státy jižní Asie (prezentace + učebnice, str. 26-28).

25.4.2022

Český jazyk 25. 4. - 29. 4. 2022

MLUVNICE: ÚTERÝ 26. 4. 2022 - diktát. 1) Podmět vyjádřený a nevyjádřený - teoretický zápis (žluté rámečky, učebnice, str. 96, procvičování - učebnice, str. 96/cv. 1., 2., pracovní sešit, str. 39/cv. 1., 2.). 3) Podmět všeobecný - teoretický zápis (žlutý rámeček, učebnice, str. 97, procvičování - učebnice, str. 97/cv. 1., 2., pracovní sešit, str. 39/cv. 4.). LITERATURA Chorál - prezentace + pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 44).  Písemnictví v českých zemích - Proglas - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 46, Panonské legendy - pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA - str. 47-48. SLOH 1) Charakteristika - pracovní sešit HRAVÝ SLOH - str. 22-26, učebnice - str. 163-167. 2) Zadání domácího úkolu.

20.4.2022

Český jazyk 19. 4. - 22. 4. 2022

MLUVNICE: ČTVRTEK 21. 4. 2022 - TEST - ti, kteří nepsali + opravy (přísudek slovesný jednoduchý, přísudek slovesný složený, přísudek jmenný se sponou, přísudek jmenný beze spony - k zopakování viz naskenovaný dvojlist v google classroomu nebo učebnice, str. 93-94). 1) Vedlejší věta přísudková - teoretický zápis + procvičování (učebnice, str. 95/cv. 1., pracovní sešit, str. 38/cv. 6.). 2) Podmět vyjádřený a nevyjádřený - teoretický zápis (žluté rámečky, učebnice, str. 96, procvičování - učebnice, str. 96/cv. 1., 2., pracovní sešit, str. 39/cv. 1., 2.). 3) Podmět všeobecný - teoretický zápis (žlutý rámeček, učebnice, str. 97, procvičování - učebnice, str. 97/cv. 1., 2., pracovní sešit, str. 39/cv. 4.). LITERATURA Legendy - prezentace + pracovní sešit HRAVÁ LITERATURA (str. 41-43).  SLOH 1) Čtvrtek 21. 4. 2022 - počítačová učebna, kontrola DÚ (umimecesky.cz - termín do 21. 4. 2022). 2) Umělecký popis a líčení - opakování, shrnutí. 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies