2.2.2021

Omluvenky

Omluvenky

V případě, že potřebujete žáka omluvit z průběhu vyučování (návštěva lékaře atd.), vyplňte žádost o uvolnění žáka - krátkodobou, na základě které vyučující žáka pustí, ve Vámi stanovený čas. Od tohoto času za své dítě přebíráte plnou odpovědnost.

 

V případě, že plánujete dlouhodobou nepřítomnost (delší než 3 pracovní dny), vyplňte žádost o uvolnění žáka - dlouhodobou. Třídnímu učiteli ji dodejte minimálně týden před plánovanou absencí.

 

Každá absence musí být řádně omluvena v žákovské knížce, ihned po návratu do školy.