Podatelna

Způsoby podání při příjmu dokumentů

 • Doručením poštou a doručovacími službami
 • Datovou schránkou - km7wg2d
 • Elektronickou poštou e-mailem – sekretariat@elijas.cz
 • Doručením na technických nosičích dat – USB, CD
 • Osobním podáním v úředních hodinách podatelny

Podmínky přijímání dokumentů v elektronické podobě

Přípustné formáty pro datové zprávy

 • Pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving- ISO 19005)
 • Verze PDF/A-3 a vyšší
 • fo/zfo (602XLM Filler dokument)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • xml (Extensible Markup Language Document ) nebo Document Type Definition (DTD)
 • gif datový formát Graphics Interchange Format 
 • ppt/pptx (MS Power Point Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png datový formát Portable Network Graphics
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format) modulace Pulse-code modulation (PCM)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3)
 • formát ISDOC verze 5.2 a vyšší

Maximální velikost datové zprávy

 • Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 20 MB.
 • Maximální velikost souborů přijímaných elektronickou poštou (e-mailem) je 20 MB.

Podání na přenosném technickém nosiči dat

Přípustné přenosné technické nosiče dat (dále „nosič“) :

 • Nepřepisovatelná CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB Flash disk, obsahující formát čitelný pod operačním systémem Windows

Předaný nosič je součástí podání a vrací se jen na výslovnou žádost uplatněnou na podatelně před jeho předáním.

Ostatní informace a bezpečnostní opatření

Jednou datovou zprávou, e-mailem nebo na jednom technickém nosiči dat je možno zaslat jen jedno podání.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho přílohami.

Bezpečnostní opatření

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu a počítačového programu nebo škodlivý kód

Podatelna nepřijme datovou zprávu, která nebude v přípustném datovém formátu nebo programu nebo pokud převyšuje maximální stanovenou velikost.

Nepřijata a nezpracována bude rovněž datová zpráva, která je poškozená, neúplná nebo nečitelná a obsahuje škodlivý kód, který může poškodit informační systém nebo výpočetní techniku.

Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky internetového připojení.

 

Důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že dokument v listinné nebo digitální podobě nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, že obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, který je schopen přivodit škodu na informačním systému, že technické parametry přenosného technického nosiče dat nebudou v normě a z dokumentu bude možné určit odesílatele, pak tento bude vyrozuměn o případných vadách a postupu pro jejich odstranění.

Nepodaří-li se však ve spolupráci s odesílatelem vady odstranit nebo nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu, včetně jeho kontaktních údajů, anebo bude elektronický dokument obsahovat škodlivý kód i nadále, podatelna jej nebude dále zpracovávat.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies