O základní škole

Křesťanská základní škola Elijáš chce poskytovat celostní vzdělání a výchovu cca 160 žákům 1. - 9. ročníku ZŠ.

Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě přijímáme jako dar od Boha, jako jedinečnou osobnost. Vzdělávací a výchovné cíle školy Elijáš jsou zaměřeny na rozvoj klíčových dovedností dětí a žáků, které jsou potřebné v dnešním moderním a globálním světě. 

 

Cílem školy je poskytovat dětem kvalitní výchovu a vzdělání, její předností je rodinná atmosféra, bezpečné prostředí jako jistota pro rodiče, individuální přístup k dětem, hledání talentů a podpora zdravého životního stylu. Samozřejmostí je výuka cizích jazyků s rodilým mluvčím i křesťanská a etická výchova. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu vypracovaného podle schválených rámcových vzdělávacích programů MŠMT Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V ŠVP je také zapracován program Státního zdravotního ústavu Zdravá mateřská škola a Zdravá škola.

 

 

Přednosti školy

 • malé třídní kolektivy 
 • rodinná atmosféra školy
 • bezpečné sociální prostředí
 • individuální přístup k dětem
 • profesionální a motivovaní učitelé
 • výuka AJ již od MŠ
 • výuka matematiky s prvky prof. Hejného již od mateřské školy
 • moderní metody výuky ostatních předmětů
 • týmová spolupráce dětí a žáků
 • sdělování zážitků na začátku a konci vyučování
 • předmět křesťanská výchova
 • projekt SZÚ zdravá škola
 • projekty ve spolupráci s humanitární organizací ADRA
 • orientace na praktické životní dovednosti
 • různé zájmové kroužky
 • spolupráce s rodiči

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies