Financování

Křesťanská základní škola Elijáš je zapsána v rejstříku škol vedeném MŠMT. Dle školského zákona má škola zapsaná v rejstříku škol nárok na normativní financování (podle počtu žáků) z MŠMT. Dalším zdrojem financování je příspěvek zřizovatele školy, kterým je České sdružení Církve adventistů sedmého dne. 

V neposlední řadě využíváme financování prostřednictvím školného. To je od školního roku 2024/2025 stanoveno na 29.700 Kč ročně.

 

Zpoplatněn je i pobyt ve školní družině.

Tento systém je plně v kompetenci zřizovatele.

 

Čerpáme také prostředky z různých dotací a grantů určených pro školství a budeme vděčni za jakýkoliv sponzorský dar. 

Číslo účtu: 223671936/0300.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies