Slovo ředitelky školy

            

Každé všední ráno vede moje cesta do práce kolem moderních budov BB Centra, míjím lidi spěchající do kanceláří, za byznysem, doprovází mě hlomoz pražských dopravních tepen. Ale po pár krocích ruch velkoměsta utichá a přede mnou se náhle, jakoby mávnutím kouzelného proutku, otevírá pohled na starobylou budovu školy Elijáš. A mně připadá, jako bych vstoupila do úplně jiného světa. Světa dětské fantazie a představ, světa jistoty a bezpečí. Světa, kde ještě dlouho mohou děti snít o tom, čím by chtěly být, na hony vzdáleny realitě hektického života pulsujícího všude kolem. A tak to má být. Dětský svět je jiný než ten dospělácký. Poznávání je hrou, učení výzvou, kolektiv motivací. Až jednou tyto děti dospějí a budou spěchat za prací do některé z těch moderních budov, půjdou možná kolem své školy a na tváři se jim objeví úsměv a na mysli vyvstane vzpomínka. Ano, tady jsem byl rád, tady jsem něco prožil, tudy vedly mé první krůčky k dospělosti.

A právě to by chtěla Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš dát svým žákům. Vzdělání, motivaci pro život a vzpomínku na krásná školní léta. Dopřejme jim to společně.

Vaše Hana Loderová,

ředitelka

 

 

 

 

Ing. Hana Loderová– svoji cestu k  učitelství začala oklikou - studiem jiné školy. Hrálo v tom roli křesťanství. Dalším studiem pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, aprobacemi biologie, přírodovědných předmětů, začala učit. Na základní škole, střední škole, posléze i ve vedení školy. Výsledkem je celoživotní práce ve školství.

„Učit a vzdělávat není pro mne prací, ale velkým posláním. Mít možnost  ovlivnit část lidského života, nadchnout pro některý z předmětů výuky, popřípadě motivovat k dobrému jednání a chování je pro mne velkou ctí. Který z učitelů ví, koho vlastně učil. Nového Einsteina nebo Alberta Schweitzera?“