Slovo ředitelky školy

Škola Elijáš je jedinečná.

Její výjimečnost spočívá v tom, že poskytuje jak kvalitní vzdělávání, tak i přidanou hodnotu – děti tu vyrůstají v bezpečném, přátelském prostředí a získávají nejen vzdělání, ale i zdravý přístup k životu.

Naším mottem je „Míříme výš“.

Škola Elijáš zastřešuje školu mateřskou, základní i střední. Naše děti postupně vyrůstají ze školkových židliček a usedají do školních lavic. Nejedno dítě během školní docházky přeroste své rodiče i učitele. Deváťáci a maturanti přemýšlejí, kam dál, výš. Vnímáme příležitost být jim průvodci, učit je nespokojit se s jednoduchým, pohodlným životem, ale naopak si klást vyšší cíle, žít v souladu s morálními hodnotami a v dobrých vztazích, rozvíjet svůj potenciál, rozhlížet se a žasnout nad světem kolem sebe. Jsem ráda, že na to nejsme sami, věřím v pomoc shůry, protože "nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé." (Žalm 127,1)

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies