Organizace školního roku 2023/2024

ZÁŘÍ
  4. 9. 2023 Zahájení školního roku 8:30 ZŠ, 9:30 SŠ
  6. - 8. 9. 2023 Adaptační kurz I.L  
  12. 9. 2023 Třídní schůzky prezenčně 17:30,
ZŠ i SŠ
  28. 9. 2023 Státní svátek  
ŘÍJEN
  26. 10. - 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny MŠ omezený provoz do 16:00
LISTOPAD      
  7. 11. 2023 Klasifikační porada ZŠ, SŠ
  14. 11. 2023 Třídní schůzky konzultační online ZŠ i SŠ
  17. 11. 2023 Státní svátek  
  30. 11. 2023 Imatrikulace I.L a šerpování IV.L  
PROSINEC      
  4. 12. 2023 Den otevřených dveří SŠ  
  18. 12. 2023 Den zdraví  
  19. 12. 2023 Vánoční jarmark  
  21. - 22. 12. 2023 Ředitelské volno  
  23. 12. 23 - 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny  
LEDEN      
  3. 1. 2024 Zahájení vyučování v roce 2024  
  9. 1. 2024 Den otevřených dveří SŠ  
  23. 1. 2024 Klasifikační porada ZŠ, SŠ
  31. 1. 2024 Pololetní vysvědčení  
ÚNOR      
  2. 2. 2024 Pololetní prázdniny  
  5. - 11. 2. 2024 Jarní prázdniny MŠ omezený provoz do 16:00
  27. 2. 2024 Den otevřených dveří ZŠ  
BŘEZEN      
  31. 3. 2024 IV.L: Odevzdání vytištěného a podepsaného seznamu maturitní četby na sekretariát školy Upozornění: od 28. 3. do 1. 4. je škola uzavřena
  31. 3. 2024 IV.L: Odevzdání schválené vytištěné maturitní práce na sekretariát školy a odeslání elektronické verze na sekretariat@elijas.cz Upozornění: od 28. 3. do 1. 4. je škola uzavřena
  31. 3. 2024 IV.L: Odevzdání žádosti o uznání certifikátu z cizího jazyka na sekretaritát školy Upozornění: od 28. 3. do 1. 4. je škola uzavřena
  28. 3. - 1. 4. 2024 Velikonoční prázdniny  
DUBEN      
  3. a 4. 4. 2024 Zápis do 1. třídy ZŠ  
 

12. - 30. dubna 2024

viz  sloupec vpravo

Přijímací řízení SŠ Jednotné didaktické testy z českého jazyka a matematiky (CERMAT):
1. termín: 12. dubna 2024
2. termín: 15. dubna 2024

1. náhradní termín: 29. dubna 2024
2. náhradní termín: 30. dubna 2024

Školní pohovor: 
16. - 19. dubna 2024
  18. 4. 2024 Školní akademie  
  25. a 26. 4. 2024 Maturitní zkouška - školní část Písemné práce
  23. 4. 2024 Klasifikační porada  
  23. 4. 2024 Třídní schůzky 17.30 ZŠ i SŠ, prezenčně
  30. 4. 2024 Předání vysvědčení IV.L  
  30. 4. 2024 Poslední zvonění IV.L  
KVĚTEN      
  1. 5. 2024 Státní svátek  
  7. 5. 2024 Zápis dětí do MŠ  
  duben a květen 2024, viz sloupec vpravo Maturity Státní část – didaktické testy (CERMAT): čtvrtek 2. 5. - úterý 7. 5. 2024
Školní část – obhajoby maturitních prací: 14. 5. 2024 od 8.00! - 16.30
Školní část – písemné práce: 25. a 26. 4. 2024
Svatý týden: 20. – 24. 5. 2024
Školní část – ústní zkoušky: 27. 5. – 31. 5. 2024
  8. 5. 2024 Státní svátek  
  20. - 31. 5. 2024 Praxe III.L  
ČERVEN      
  5. 6. 2024 Předání maturitních vysvědčení  
  5. - 7. 6. Obhajoby ročníkových prací ZŠ i SŠ
  26. 6. 2024 (středa) Klasifikační porada  
  26. 6. 2024 Rozloučení s 9.A  
  28. 6. 2024 Předání vysvědčení ZŠ i SŠ
  29. 6. - 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies