Akademie 2022

Ve čtvrtek 26. května jsme prožili krásný příběh Ve jménu krále. Naše děti si pod vedením učitelů připravili příběh o dobrém králi, který miloval svůj lid. Na čas se musel vzdálit, mnozí na něj zapomněli a dali se na stranu zlého krále. Ale v království zůstali i lidé, kteří na dobrého krále nezapomněli, bojovali za něj a těšili se na jeho návrat.

Na konci se král vrátil... také naše škola se těší na návrat svého krále - Ježíše Krista.