2.2.2021

Nový zájemce o školu

Nový zájemce o školu

Vážení rodiče,

 

vážíme si toho, že jste si vybrali Křesťanskou základní školu Elijáš jako školu ke vzdělávání Vašeho dítěte. Většina tříd je naplněna, ale může se stát, že se během roku uvolní místo, proto doporučujeme vyplnit předběžnou přihlášku. V případě volného místa Vás budeme kontaktovat, případně Vás zařadíme do pořadníku.

 

Den otevřených dveří u nás neprovozujeme, protože se s každým zájemcem potkáme rádi osobně. Pokud máte zájem dozvědět se o naší škole víc, doporučujeme sjednat si návštěvu přímo s paní ředitelkou

Pokud se rozhodnete k přestupu, je třeba vyplnit Žádost o přestup a souhlas rodičů.

 

Zde je několik prvotních informací, které vám pomohou zorientovat se v prvních dnech v naší škole.

 

Zřizovatelem této školy je České sdružení Církve adventistů s. d.

Svoji činnost škola započala v roce 2008 a je zapsána ve školském rejstříku MŠMT.

 

(Pokud přestupujete během školního roku, je třeba nejprve vyplnit žádost o přestup, kterou odevzdáte na sekretariátu školy. Škola následně komunikuje s Vaší bývalou školou o předání katalogového listu a pošle jí rozhodnutí o přestupu. U nás podepíšete smlouvu o vzdělávání, která platí po celou dobu školní docházky.)

 

1)      Věnujte prosím pozornost smlouvě, najdete v ní veškeré důležité informace včetně dodatku Platebního kalendáře a Přehledu plateb.

 

2)      Ve škole Elijáš se platí školné. Výše školného je 21 600 Kč ročně pro první i druhý stupeň. Školné se platí celý školní rok, tedy 12 měsíců. Další podrobné informace ohledně školného najdete ve smlouvě.

Veškeré účetní záležitosti budete řešit s ekonomem školy uctarna@elijas.cz

 

3)      Pedagogičtí pracovníci a žáci naší školy jsou z velké části věřící křesťané. Součástí života školy jsou ranní zamyšlení, školní bohoslužby a výuka Křesťanské a etické výchovy. Tyto aktivity jsou pojímány a organizovány tak, aby byla respektována svoboda náboženského vyznání. Od všech žáků i zákonných zástupců očekáváme kladný postoj ke křesťanství a morálním hodnotám.

 

4)      Žáci v základní škole Elijáš nosí uniformu. Ta se skládá z tyrkysového trička nebo košile, tmavodmodré vesty, případně svetru. K tomu jsou tmavomodré kalhoty nebo džíny, pro dívky tmavomodrá sukně. Bližší informace naleznete na www.elijas.cz v sekci uniformy. Uniformu si vyberete na sekretariátu školy a zaplatíte fakturou, která vám bude vystavena.

 

5)      U školy je možné parkovat s platnou parkovací kartou, kterou obdržíte na sekretariátu. Karta je platná jeden školní rok mimo prázdnin. Parkování je možné po dobu 30 minut, delší dobu po domluvě s vedením školy. Jinak může být Vaše vozidlo odtaženo.

 

6)      Pro každého žáka školy Elijáš je připravena v šatně malá uzamykatelná skříňka, do které si může odkládat věci. V šatnách jsou žáci povinni udržovat pořádek a jsou zodpovědni za čistotu své skříňky. Během prázdnin si žáci odnáší své věci domů, aby bylo možné vyčistit a vydezinfikovat skříňky. Každý žák dostane od skříňky klíček, v případě ztráty je účtována výměna zámku. Rodiče nemají do šaten přístup.

 

7)      Škola pro vaše děti připravila veškeré učební materiály – učebnice, pracovní sešity, žákovskou knížku a diář (od 6. třídy), které je třeba obalit a udržovat v pořádku. Učebnice jsou majetkem školy, za tyto učebnice neplatíte. Za pracovní sešity a jiné pomůcky, které zakoupí škola,  bude rodičům vystavena faktura. Tyto pomůcky jsou majetkem žáka.

 

8)      Základní škola Elijáš v Praze je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků; hodinová dotace AJ je v prvních třech letech dvě hodiny, poté se zvyšuje na tři hodiny a od druhého stupně to jsou čtyři hodiny týdně. K výuce používáme učebnice nakladatelství Cambridge. Výuka druhého jazyka (NJ) začíná od 6. třídy s dvouhodinovou dotací..

 

9)      Matematika je vyučována v prvních třech letech podle metody prof. Hejného. Máme v našich řadách pedagoga, který je lektorem této metody.

Výuka ostatních předmětů ŠVP vychází z Rámcově vzdělávacího programu MŠMT.

Pro zkvalitnění výuky spolupracujeme se školním psychologem, Křesťanskou pedagogicko- psychologickou poradnou, speciálním pedagogem, využíváme práce asistentů pedagoga, zejména ve třídách prvního stupně.

 

10)   Žáci mohou využít školního stravování, které pro nás zajišťuje vlastní školní jídelna. Cena oběda je 50 Kč. (Cena se může změnit.) Přihlášku ke stravování najdete na www.elijas.cz v sekci Dokumenty.

Obědy jsou vegetariánské. Koncepce školy je zaměřena na zdravý životní styl.

 

11)   Odpolední aktivity pro žáky 1.stupně zajišťuje školní družina a pro žáky 2. stupně školní klub. Disponujeme ranní družinou – 7.00 - 8.00 hod. (je určena pro 1. - 3. třídu). Odpolední družina je v provozu od konce vyučování do 17.30 hod, v pátek do 16.00. Školní klub je otevřen od konce vyučování do 16.00. Školní družina je zpoplatněna. Cenu najdete ve Vašem přehledu plateb.

 

12)    Rodiče žáků 4. – 9. třídy mohou sledovat prospěch svých dětí ve Škole OnLine včetně rozvrhu hodin a suplování. K tomuto systému dostanete přidělen na začátku měsíce září kód. Tento kód slouží pouze pro rodiče, žáci mají přidělen svůj osobní kód. Přístup na Školu OnLine máte z kteréhokoliv počítače.

 

13)   Život školy je plně zobrazen na webových stránkách www.elijas.cz, kde můžete čerpat další informace nejen o organizaci školy, ale také jsou zde zobrazeny týdenní plány učiva a přehled písemek a testů.

 

14)   Všichni žáci i zákonní zástupci jsou povinni řídit se Školním řádem, který naleznete mimo jiné i na školním webu. (Škola – Úřední deska – Školní řád)

 

15)   Ve škole je zřízen Nadační fond, který má za úkol pomáhat rodičům dětí, kteří jsou ve svízelné finanční situaci. Vše o NF se dočtete na webových stránkách školy. Budeme rádi, pokud můžete i vy přispět do tohoto fondu. Největší část příspěvků přichází od zřizovatele Církve adventistů s.d