Individuální vzdělávání

 

Individuální vzdělávání, neformálně označované jako "Domácí škola", je uzákoněný alternativní způsob výchovy a vzdělávání dětí na prvním stupni základní školy, který je rovnocenný s klasickou výukou na státní základní škole.

Smyslem individuálního vzdělávání je nabídnout rodičům a dětem, pro které není z nějakých důvodů klasická školní docházka ideální, vhodnější variantu.

Garantem tohoto způsobu vzdělávání v základní škole Elijáš jsou manželé Bohumil a Renata Bulířovi, kteří se věnují této alternativě od jejích počátků v ČR: realizace experimentu domácí školy na pilotní škole, příprava školského zákona a založení Asociace pro domácí vzdělávání.