ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Bc. Jan Hradil,  Zuzana Buringová, Leona Máslová, M.A.

   

 

To learn a language is to have one more window from which to look at the world. – Chinese proverb

Umět jazyk je jako mít další okno navíc, ze kterého se můžeš dívat na svět. - Čínské přísloví

 

 

Vystudoval jsem angličtinu na Akcent College, kde jsem kromě státních zkoušek složil i zkoušky na Cambridge Certificate of Proficiency in English a dosáhl tím úrovně C2.  Těším se, až své nabyté zkušenosti a vědomosti předám dále žákům a žačkám od 7. do 9. třídy. Děti se krom jazyka budou moci i dozvědět něco o kulturních zvyklostech a reáliích anglicky mluvících zemí.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies