DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Lukáš Turoň, Ph.D., Mgr. Vít Marušák

 

Dějepis neboli historie je jedno velké dobrodružství. Je to dobrodružná výprava do časů dávno i nedávno minulých, na kterou se můžeme vydat díky naší fantazii a skrze historické znalosti. Je to pokus představit si, jak žili lidé – lidé jako my – v dobách pravěku, starověku, středověku… a jak bychom v týchž podmínkách dokázali obstát my. Je to fascinující příběh lidského rodu, jeho vrcholů, objevů a víry, jež si neseme dále, ale také pádů a omylů, které už nechceme opakovat. To je podstata historie.

Mgr. Lukáš Turoň, Ph.D.

Vystudoval jsem český jazyk a literaturu s historií na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (bakalářské studium 2013, magisterské studium 2016), v prosinci 2022 jsem na téže vysoké škole získal doktorský titul v oboru hospodářské a sociální dějiny se specializací na historickou demografii. V magisterské a disertační práci jsem zkoumal vývoj obyvatelstva Jablunkovska v rámci regionu Těšínského Slezska v letech 1791-1910.

Osobně mě vedle politických nebo kulturních dějin velmi zajímají hospodářské a sociální dějiny, stejně jako ona historická demografie, zajímám se také o dějiny každodennosti a běžné či všední životy a životní příběhy našich předků v různých obdobích světových dějin.

Zřejmě každý z nás slyšel citáty typu „Historie je učitelkou života," nebo „Dnešku plně neporozumí ten, kdo nezná včerejšek," případně „Ti, kteří neznají historii, jsou odsouzeni ji opakovat. Jistě je v těchto historických citátech kus pravdy, ostatně právě ony mne při vybírání dalšího studia po gymnáziu silně inspirovaly a nasměrovaly na dráhu učitele dějepisu a historika. Avšak nelze je pouze bezmyšlenkovitě, nahodile a frázovitě opakovat, ale kriticky se ptát, co přesně se tyto historické výroky snaží sdělit, a to zejména v současné době, která může nabízet nepřeberné množství interpretací. S dějepisem je to podobné. K čemu je výuka dějepisu dobrá? Jak efektivně žákům předat znalosti a dovednosti, co skutečně z tohoto školního předmětu využijí ve svém praktickém životě?

Vedle faktografie a memorování událostí, jmen či letopočtů se v žácích pokouším probudit aktivní a samostatný zájem o poznávání minulosti, s žáky se snažím objevovat určité hodnoty a postoje, porozumět lidskému jednání v daných historických souvislostech, diskutovat, představit příběhy, hodnotit pozitiva, negativa a celkové důsledky jednotlivých historických činů, vytvořit si na určitou historickou skutečnost svůj osobní názor, pěstovat racionální argumentaci a vést konstruktivní dialog, dále usiluji o propojení minulosti a současnosti, dějin světových, evropských a českých. V budoucnosti bych chtěl do výuky postupně více zařadit práci s historickými texty a dokumenty, a to např. formou pracovních listů s různými úkoly pro jednotlivce nebo pro skupinu žáků. 

Mgr. Vít Marušák

Vystudoval jsem učitelství českého jazyka a literatury a historie na FF UK. V dějepise mě baví objevovat, srovnávat a hledat cesty, kterými se zdánlivě mrtvé dějiny promítají do naší současné každodennosti. 
Žákům se snažím představit historii jako živý a proměnlivý organismus, do kterého můžeme pomocí pramenů a vlastního bádání a přemýšlení vstupovat. Důležité pro mě je, aby dějepis žákům pomohl porozumět světu kolem sebe, a aby je naučil historicky přemýšlet.  

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies