DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Martina Průková, Mgr. Lukáš Turoň, Mgr. Vít Marušák

 

 

Dějepis neboli historie je pro mě jedno velké dobrodružství. Je to dobrodružná výprava do časů dávno i nedávno minulých, na kterou se můžeme vydat díky naší fantazii a skrze historické znalosti. Je to pokus představit si, jak žili lidé – lidé jako my – v dobách pravěku, starověku, středověku… a jak bychom v týchž podmínkách dokázali obstát my. Je to fascinující příběh lidského rodu, jeho vrcholů, objevů a víry, jež si neseme dále, ale také pádů a omylů, které už nechceme opakovat. To je podstata historie.

 

Mgr. Martina Průková

Vystudovala jsem obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem se specializovala na české středověké a novověké dějiny. Po ukončení magisterského stupně jsem pokračovala v doktorském studiu v Ústavu českých dějin FF UK. Historické vědomí je pro mne klíčem ke světu, baví mě hledat a nacházet historické souvislosti prostřednictvím dialogu se svými studenty, kteří mne vždy znovu překvapí a nadchnou svým zájmem o dějiny.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies