UčiteléFyzika8.A

Testy a studijní materiály

Zde se budou postupně objevovat přípravy na testy, informace potřebné k výuce a mimojiné také zadávání domácích úkolů.

Prosím, kontrolujte tuto stránku alespoň každý den před další hodinou fyziky (tj. úterý a čtvrtek), abyste na něco nezapomněli.

Pokud se potřebujete na něco zeptat, napište na email kamil.cinkraut@elijas.cz nebo mě najděte v kabinetě (středa a pátek: 8:00 - 8:25)

 

Aktuálně:

Probíráme elektrický proud. Měření elektrického proudu a napětí a navážeme Ohmovým zákonem.

 

Zdraví, učitel fyziky.

 

Kalorimetrická (směšovací) rovnice pro tepelně izolovanou soustavu:

přijaté teplo = odevzdané teplo

QQo

m1 c(t - t1) = - m2 c(t - t2)

Zní odvozen vztah pro výslednou teplotu směsi - viz hodina.

 

Co znamenají jednotlivé veličiny v této rovnici?

Dolní indexy odkazují na to, o jakou látku se jedná. My jsme si indexem 1 označili studenější vodu a indexem 2 teplejší vodu (pokud si správně pamatuji).

m...... hmotnost

c....... měrná tepelná kapacita

t........ koncová teplota soustavy

t1, t2 ..... počáteční teplota látky 1, resp. 2

 

Důležité fyzikální vztahy: 

  • F ⋅ s (Práce=síla ⋅ dráha)
  • P = W / t (Výkon = práce / čas )
  • η = P / P0 (Účinnost = efektivní výkon / dodaný výkon) = WW0 (efektivně využitá práce / dodaná práce)
  • Ep m ⋅ g ⋅ h (Polohová energie = hmotnost ⋅ gravitační činitel ⋅ výška vůči zvolené nulové hladině)

Kalorimetrická rovnice:

m1 c(t - t1) = - m2 c(t - t2)   

Dolní indexy odkazují na to, o jakou látku se jedná.

m...... hmotnost

c....... měrná tepelná kapacita

t........ koncová teplota soustavy

t1, t2 ..... počáteční teplota látky 1, resp. 2

 

Seznam příloh:

Převody jednotek, procvičení.pdf

Seznám dělících a násobícíh předpon.png

Priklady na mernou tepelnou kapacitu.pdf

 

Archiv:

Leden 2020:
V lednu začneme probírat elektrostatiku. Povíme si něco konkrétního o tom, jak popisujeme tzv. fyzikální pole. Více v hodinách. :)

 

1.12.2019:
Na skoleonline přibyly známky. Zároveň zde nahrávám vzorové řešení písemky z 29.11. Konzultace k písemce jsou možné ve středu 8:00, oprava pak bude možná v pátek 8:00. Známky jsou však pěkné, možná opravy ani nebudou potřeba. :)

 

Příští hodinu (4.12.) si rozebereme experimenty z pátku (29.11.) a začneme probírat měrné skupenské teplo tání a varu.

 

13.12., pokud se mi to podaří nachystat, si v hodině uděláme soutěž na počítání příkladů ve skupinkách. Více vám řeknu v hodině.

 

29.11.2019:

Probíráme teplo, tepelnou výměnu, tepelnou kapacitu látky. Odvodili jsme si kalorimetrickou rovnici a příští hodinu si za pomoci ní vypočítáme úlohy o směšování látek různých teplot.

 

V pátek 29.11. si z dané látky (přijaté teplo, kalorimetrická rovnice, výsledná teplota směsi) napíšeme písemku. Viz nahraný soubor, kde jsou vzorové příklady.

 

21.10.2019:

Probrali jsme polohovou a pohybovou energii a zákon zachování mechanické energie a přeměnu energií,proč se tělesa zahřívají při tření?

 

Připomínám, že si v pátek napíšeme písemku.

 
Zároveň přikládám odkaz na návod pro výrobu domácího kalorimetru - dobrovolný domácí úkol. Pokud tento kalorimetr vyrobíte, odměním vás 20% jedničkou. 
http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=162 
Termín odevzdání je 6.11. S tímto kalorimetrem budeme pracovat po dobu následujících hodin. Pokud jich tedy nevyrobíte dost, nebudete moci dostatečně experimentovat. :)
 
Pokud máte otázky, neváhejte se ptát.
 

 

Applet na přeměnu energií:

https://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-forms-and-changes

 

7.10.2019:

Ve středu (9.10.) v normální hodině si písemku dopíšou ti, kteří chyběli.

Pokud si chcete známku opravit, tak přijďte ve středu na 8:00 se doptat na to, co nevíte. Možnost opravy pak bude v 8:00 v pátek. Pokud je to pro vás velkou překážkou, pak mi napište email a nějak se dohodneme.

 

1.10.2019:

Ve středu 2.10. si napíšeme písemku na probíranou látku. 

 

Příklady k opakování:

1. Jakou práci vykonám, pokud zvednu 10kilové těleso do výšky 10 metrů:

  • Pomocí kladkostroje;
  • Pomocí  pevné kladky;
  • Bez pomoci kladek? 

2. Jaký výkon mám, když 30kg těleso zvednu za 60 sekund do výšky 4 metrů?

3. S jakou účinností pracuje stroj, jestliže z 500 W zužitkuje 300 W.

 

26.9.2019:

Známky z převodů jednotek jsou již na skole online. Zítra (27.9.) bude možno napsat si opravnou písemku a navíc budou dopisovat ti z vás, co ve středu chyběli.

 

23.9.2019: 

Připomínám, že si ve středu 25.9. napíšeme písemku na převody jednotek:

  • Které předpony se v testu objeví, najdete v příloze;
  • Veličiny pro převádění: délka, plocha, objem, síla, hmotnost, a jiné, které znáte.

Příkladů na procvičení je na internetu spoustu, každopádně nějaké přikládám v příloze.

 

Příklady ze 13.9. na výpočet práce (obměněny):

1)      Břeťa táhne Naty na saních silou 150 N po přímočaré trajektorii dlouhé 12 m. Jakou práci vykoná?

2)      Ondra chce své milé Rozárce poslat na její balkón dárek, který váží 25 kg. Za tím účelem vyrobí kladku. Rozárka bydlí ve čtvrtém patře (12 metrů). Jakou práci vykoná?

Přiložené soubory: