UčiteléFyzika8.A

Testy a studijní materiály

Aktuálně:

 

Dnes, tj. 6.6. je zadán povinný domácí úkol (pracovní list) na téma počasí kolem nás. Termín odevzdání je do 13.6. Dostanete jej vytištěný 11.6., nebo si jej můžete vytisknout (přikládám v příloze).

 

Ti, co 6.6. nebyli na písemce z fyziky, si ji napíší 11.6 (příklady témat níže):

 • rezonance
 • šíření zvuku
 • co je zdrojem zvuku a co je přijímačem zvuku
 • frekvence zvuku
 • co je to zvuk
 • echolokace
 • rychlost zvuku v různých materiálech - proč se v pevných látkách šíří rychleji než ve vzduchu
 • rychlost zvuku ve vzduchu
 • jak poznáme podle hromu a blesku, jak daleko je bouřka
 • sluchové ústrojí člověka.

 

Zároveň ti z vás, kdo nepsali, si 13.6. dopíší písemku z příkladů na ohmův zákon a odpor v závislosti na geometrii (vzorové zadání i s řešením v příloze). Vizte jména na tabuli ve třídě.

 

Archiv

 

V příloze nově najdete vzorovou laboratorní úlohu, kterou máte odevzdat nejpozději v úterý 16.4.

Práce, odevzdána v elektronické podobě, bude hodnocena známkou 50 %. 

 

Práce, odevzdána písemnou formou, bude hodnocena známkou 30 %.

 

Známku však dostáváte jen jednu. Je možné odevzdat úlohu pouze v jedné, vámi vybrané, formě.

 

Pokud však práci odevzdáváte v elektronické podobě a čerpáte z libovolných zdrojů (např. obrázek není váš, ale přejatý), je potřeba daný zdroj uvést, jako máte ve vzoru.

 

 

V příloze najdete příklady na procvičení výpočtu odporu v závislosti na vlastnostech vodiče i na Ohmův zákon.

 

Ve čtvrtek 4.4. jsme psali test z těchto témat (počítání příkladů):

 • výpočet na základě Ohmova zákona
 • výpočet odporu v závislosti na geometrii vodiče
 • výsledný odpor dvou rezistorů zapojených v obvodu za sebou a vedle sebe 

 

Výsledky písemky již jsou v prostředí skolaonline.cz.

 

V příloze nově najdete i vzorové řešení skupiny A z písemky ze 4.4.

 

 

19.3. si napíšeme test z těchto témat:

 • vodič a nevodič
 • elektrické siločáry (aneb kam se chce pohnout kladný náboj, když ho vložíme do el. pole)
 • elektrický obvod s jedním rezistorem - ohmův zákon
 • vzorec pro výpočet odporu z geometrických vlastností vodiče (příklady na písemce ještě nebudou)

Písemku již najdete v přiložených souborech. V úterý (tj. 26.3.) si napíšeme opravnou písemku stejné váhy. Psaní písemky je dobrovolné, písemku psát můžete, ale nemusíte. Známku z druhé písemky vám však zapíšu novou, bez ohledu na to, jakou známku jste dostali před tím.

Ti z vás, kdo nebudou psát písemku, budou samostatně počítat příklady.

 

V příloze nově najdete vzorovou laboratorní úlohu, kterou máte odevzdat nejpozději v úterý 16.4.

Práce, odevzdána v elektronické podobě, bude hodnocena známkou 50 %. 

Práce, odevzdána písemnou formou, bude hodnocena známkou 30 %.

 

Známku však dostáváte jen jednu. Je možné odevzdat úlohu pouze v jedné, vámi vybrané, formě.

 Pokud však práci odevzdáváte v elektronické podobě a čerpáte z libovolných zdrojů (např. obrázek není váš, ale přejatý), je potřeba daný zdroj uvést, jako máte ve vzoru.

Pokud vytisknete můj vzor, a jen do něj něco dopíšete, práci hodnotím známkou 5 a beru jako opsanou. Jde mi o vaši vlastní tvorbu. Klidně, ať jsou v ní chyby, díky nim se přeci učíme. :)

 

Přeji hodně štěstí. :)

 

Přiložené soubory: