UčiteléFyzika8.A

Přeji všem hezké prázdniny :).. KC

 

 

Archiv:

Zadání distanční výuka:

  Týden 15.-19.6. – Fyzika – 8.A

  Online výuka ve středu 17.6. v 11:10–11:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn.

  Učivo na tento týden:

  Pokud máte otázky k úkolu z minulého týdne, připravte si je. Zodpovíme je na online hodině.

 Téma: Předpověď počasí v médiích

 • Domácí úkol:

  Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Vaším úkolem bude pozorovat počasí na alespoň třech různých webových serverech (aplikacích) na úterý, středu a čtvrtek. Při tomto pozorování myslete na to, že poté budete zodpovídat otázky/úkoly níže. V Google Classroom vám vytvořím dokument, do kterého můžete odpovědi vepisovat. :)

 Vložte odkazy, na kterých jste počasí pozorovali.

 1. Jaké ukazatele počasí lze na stránce/stránkách vysledovat?
 2. Jaké ukazatele počasí jste pozorovali?
 3. Liší se nějak předpověď počasí (ukazatele) na jednotlivých serverech?
 4. Změnila se nějak v průběhu týdne předpověď na čtvrtek (v některých ukazatelích)? Pokud ano, jak?
 5. Jaká je úspěšnost předpovědi na jednotlivých serverech? Např.: Pokud daný server předpovídal, že bude zamračeno a 18 °C, bylo tomu opravdu tak? apod…
 6. Zaujalo vás něco v průběhu pozorování?

 V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

 Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky.

 

Týden 8.-12.6. – Fyzika – 8.A

Online výuka ve středu 10.6. v 11:10–11:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn.

Učivo na tento týden:

 • Zvukové jevy a popis zvuku – učebnice strany 170-178
 • Domácí úkol:

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Vaším úkolem je odpovědět na následující otázky. Odpovědi napište na papír a vyfoťte nebo napište v počítači a odevzdejte jako přílohu do Google Classroom.

1)     Čím je určena výška tónu?

2)     Zkuste vysvětlit, proč má komorní „A“ frekvenci zrovna 440 Hz?

3)     Jaké frekvence jsou pro člověka slyšitelné?

4)     Jaký je rozdíl mezi dozvukem a ozvěnou?

5)     Jaký živočich v přírodě používá ozvěnu k orientaci a jak?

6)     Jaká hladina zvuku už ohrožuje sluch?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky.

 

Týden 1.-5.6. – Fyzika – 8.A

Online výuka ve středu 3.6. v 11:10–11:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn.

Učivo na tento týden:

 • Zvukový rozruch – učebnice strany 166-171
 • Domácí úkol:

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Vaším úkolem je odpovědět na následující otázky. Odpovědi napište na papír a vyfoťte nebo napište v počítači a odevzdejte jako přílohu do Google Classroom.

1)     Co je zvuk z fyzikálního hlediska? Jak přesně jej fyzici definují? (Pomozte si učebnicí nebo jiným zdrojem.)

2)     Co je nutnou podmínkou pro šíření zvuku?

3)     Dohledejte rychlost šíření zvuku v daných prostředích (níže) a zdůvodněte, proč se v látkách různého skupenství šíří zvuk tak odlišnou rychlostí.

 1. Voda -
 2. Vzduch - 
 3. Ocel -

4)     Existuje prostředí, ve kterém se zvuk nešíří? Pokud ano, uveďte jaké a zdůvodněte, proč se v něm zvuk nešíří.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

 

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 25.-29.5. – Fyzika – 8.A

Online výuka ve středu 27.5.2020 v 11:10–11:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn. Na online výuce zopakujeme nová témata, která jsme v květnu doposud probrali.

Učivo na tento týden:

 • Opakování již probraného učiva z května (na videohodině)
 • Domácí úkol:

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Tento týden bude úkol trochu netradiční. Chtěl bych, abyste se pokusili zamyslet nad tématem, které začneme probírat. Protože jsme téma ještě neprobrali, neexistuje špatné řešení. Jde mi jen o to, abych věděl, jaké máte o tématu povědomí. :)

 

Zadání domácího úkolu:

Zamyslete se nad tím, co o zvuku víte. V krátkém a plynulém textu (rozsah nechávám na vás) zkuste odpovědět na následující otázky.

 1. Jak byste zvuk popsali, co to vlastně je?
 2. Co už víte o zvuku z fyzikálního hlediska?
 3. Slyšeli jste nějaká slova v souvislosti se zvukem, u kterých jste nevěděli, co znamenají?
 4. Vybavujete si nějakou situaci, která vás překvapila, v souvislosti se šířením zvuku?
 5. Odhadněte, jakou rychlostí se asi zvuk šíří? Stejně rychle jako šnek, auto nebo snad letadlo?

 Prosím, zkuste popsat problematiku vlastními slovy, bez použití jiných zdrojů. Opravdu nehodnotím správnost, jde mi jen o to, abyste se zamysleli.

Způsob odevzdání:

 Text napište ručně a vyfoťte nebo v textovém editoru na počítači a následně odevzdejte na Google Classroom jako přílohu v sekci „Práce v kurzu“ -> „Úkol na týden 25.-29.5.“.  Termín odevzdání je 29.5. (16:00)

Těším se na vaše krátké texty. :)

(Dvacetiprocentní jednička za odevzdání je v tomto případě samozřejmostí.)

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky 

 

Týden 18.-22.5. – Fyzika – 8.A

Online výuka ve středu 20.5.2020 v 11:10–11:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn.

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Pokud však budete součástí videohovoru (videovýuky), tak pro vás bude domácí úkol velmi snadný, protože jej tam společně vypočítáme.

Učivo na tento týden:

 • Téma: Výkon elektrického proudu. Přečíst učebnici na stranách 161-163.
 • Vypočítejte (v Google Classroom máte připravený formulář):

1)     Urči příkon žárovky, kterou prochází proud o hodnotě 0,5 A a je připojena ke zdroji o napětí 12 V.

2)     LED TV má výkon 100 W. Odhadněte, kolik zaplatíme za její měsíční provoz, pokud je zapnutá 8 hodin každý den a předpokládáme, že měsíc má 30 kalendářních dní.

3)     Vypočtěte, kolik zaplatíme za provoz LED TV z úlohy 2). (Za 1 kWh nám dodavatel energií účtuje 5 Kč.)

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 11.-15.5. – Fyzika – 8.A 

Online výuka ve středu 13.5.2020 v 11:10–11:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn.

 Odevzdání domácího úkolu se týká všech. Pokud však budete součástí videohovoru (videovýuky), tak pro vás bude domácí úkol velmi snadný, protože jej tam společně vypočítáme.

 Učivo na tento týden:

 •  Téma: Elektrická práce, elektrická energie. Přečíst učebnici na stranách 158-160.
 • Vypočítejte (v Google Classroom máte připravený formulář):

 1)     Urči elektrickou práci vykonanou proudem 0,5 A, který procházel žárovkou 3 hodiny. Napětí mezi svorkami žárovky bylo 230 V.

 2)     Jaké množství vody bychom museli zvednout do výšky 1 m, abychom vykonali stejnou práci, jako elektrický proud v příkladu 1)? Vzpomeňte na výpočet potenciální energie v gravitačním poli (Ep = mgh) a na to, že námi vykonaná práce se přemění právě na potenciální energii.

 V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

 Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

 Týden 4.-7.5. – Fyzika – 8.A

 Zadání také v Google Classroom

  Online výuka ve středu 6.5.2020 v 11:10–11:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

 Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Pokud však budete součástí videohovoru (videovýuky), tak pro vás bude domácí úkol velmi snadný, protože jej tam společně vypočítáme.

 Učivo na tento týden:

 Téma: Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou a vedle sebe. Přečíst učebnici na stranách 146-147 a 150-152.

 • Vypočítat zadané příklady:

 1)     Vypočtěte výsledný odpor zapojení, máme-li dva odpory zapojené za sebou (sériově) o hodnotách R1 = 3 kΩ a R2 = 5 kΩ.

 2)     Vypočtěte výsledný odpor rezistorů, které jsou zapojeny paralelně a mají následující hodnoty odporů: R1 = 6 Ω a R2 = 12 Ω

 

Týden 27.-30.4. – Fyzika – 8.A

K úkolu z minulého týdne zhlédněte krátké video, které jsem pro vás nahrál. Video zde v odkaze:
https://youtu.be/SSOOuoplniM.

Online výuka ve středu  29.4.2020 v 11:10–11:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

Od tohoto týdne nabíháme na nový systém. Pokud budete součástí videohovoru a zapojíte se, tak vám odpustím odeslání domácího úkolu. Pokud nebudete na videohovoru přítomni, vypracujte zadané úkoly:

 • Téma: Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče? Přečíst učebnici na stranách 143-145;
 • Odpovědět na otázky 1 a 2 (v učebnici označeno symbolem „O“ na straně 145. Prosím vás o odevzdání primárně do Google Classroom. Pokud tam ještě nejste, napište mi.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 20.-24.4. – Fyzika – 8.A

Od tohoto týdne začneme pomalu probírat i nová témata. Pro tento týden to bude téma ze stran
137-140.

Vzpomeňte si, jak jsme společně poslední hodinu měřili proud a napětí na rezistoru. Já jsem do tabulky níže zapsal možné hodnoty, které bychom mohli naměřit. Data v Excelu najdete níže v souborech: soubor s názvem data_mereni_proudu_a_napeti_na_rezistoru.xlsx

Úkol je povinný a termín odevzdání úkolu je 24.4. 14:00. Váš úkol pro tento týden bude následující:

1. Do tabulky 1 (níže) doplňte poslední dva sloupce (jsou povoleny kalkulačky i tabulkové programy jako např. MS Excel):

 • Ve sloupci „I (A)“ převeďte předcházející sloupec na požadovanou jednotku (mA -> A);
 • Ve sloupci  doplňte výsledek výpočtu, který získáte vydělením hodnoty napětí hodnotou proudu

2. Z tabulky následně vytvořte graf závislosti proudu na napětí. Příklad takového grafu najdete na obr. 1. (Doporučení: Hodnoty zaokrouhlete)

 • Graf můžete dělat na papír (do sešitů) nebo vytvořit v programu MS Excel či jiném.

3. Odpovězte na následující otázku:

 • Jakou fyzikální veličinu představuje v této tabulce poslední sloupec ?

Č.M.

(V)

I (mA)

I (A)

 U/I

1

2,03

39

 

 

2

2,97

58

 

 

3

4,05

80

 

 

4

4,93

100

 

 

5

6,01

117

 

 

6

6,96

141

 

 

7

8,03

158

 

 

 

Tabulka 1 Tabulka na doplnění hodnot

 

 

Obr.1 Příklad grafu 
(Zdroj: http://elektross.gjn.cz/elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/ohm_zakon_vysledky.html)

 

Na videokonferenčním hovoru přes rozhraní Google Meets si rozebereme tento domácí úkol. Můžete se mě ptát na to, co vám není jasné. A to konkrétně ve středu 22.4.2020 v 10:30-11:00. Očekávám, že se pomalu začneme scházet téměř všichni. Kliknutím na odkaz se můžete k hovoru přidat: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

 Týden 14.-17.4. – Fyzika – 8.A

Záměrně je zadáno opakování, abyste se sami nemuseli učit novou látku. Téma: Měříme elektrický proud;

 • Přečíst učebnici na stranách 125-127;
 • Pokusit se odpovědět na otázky 1.,2. a 3. k tématu na straně 128. Odpovědi mi povinně odešlete do 17.4. 14:00 libovolnou formou na email nebo na Google Classroom;

Také se se mnou budete moci potkat na videokonferenčním hovoru přes rozhraní Google Meets. A to konkrétně ve středu 15.4.2020 v 10:30-11:00. Upozorňuji, že čas je posunutý oproti minulému týdnu.V případě vašeho zájmu se v daný čas jen přidejte kliknutím na tento odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 6.4.-8.4. – Fyzika – 8.A

Jak jistě víte, tento týden jsou ve čtvrtek a pátek prázdniny. Proto vám dávám čas na dodělání věcí, které jste nestihli. A to jak ve fyzice, tak v ostatních předmětech.

Také se se mnou budete moci potkat na videokonferenčním hovoru přes rozhraní Google Meets. A to konkrétně ve středu 8.4.2020 v 10:00-10:30. Upozorňuji, že čas je oproti minulým týdnům posunutý.V případě vašeho zájmu se v daný čas jen přidejte kliknutím na tento odkaz: https://meet.google.com/zam-ywuo-ofn. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

P.S.: Užijte si prázdniny. ;)

 

Týden 30.3.-3.4. – Fyzika – 8.A

Stále platí: co stihnete, to stihnete. Hlavně se nestresujte, pokud nebudete stíhat. Pokud něco ze zadání nestihnete, nic se neděje.

Záměrně je zadáno opakování, abyste se sami nemuseli učit novou látku.

 • Téma: Co je elektrický proud? Přečíst učebnici na stranách 122-124;
 • Pokusit se odpovědět na otázky k tématu na straně 124. Odpovědi a řešení mi můžete zaslat na email nebo uložit na Google Classroom jako text či fotografii.

V případě vašeho hlubšího zájmu o fyziku vám nabízím podporu s vámi vybranými fyzikálními tématy. Pokud máte zájem, ozvěte se mi na email. Najdu vhodná videa. Odpovím na vaše všetečné otázky, pokud budu schopen. Pokusím se pomoct vám v dálkovém studiu nových témat, pokud budete mít zájem.

A konečně, nabízím vám i možnost videokonferenčního hovoru přes rozhraní Google Meets. A to konkrétně ve středu 1.4.2020 v 11:00–11:45. Ne, nejedná se o aprílový žert! V případě vašeho zájmu se v daný čas jen přidejte kliknutím na tento odkaz: meet.google.com/zam-ywuo-ofn. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky.

 

Týden 23.-27.3. – Fyzika – 8.A

Opakování: Stále platí: co stihnete, to stihnete. Hlavně se nestresujte, pokud nebudete stíhat.

Pokud něco ze zadání nestihnete, nic se neděje.

 • Téma: Vodič a izolant v elektrickém poli. Přečíst učebnici na stranách 109–112;
 • Volitelně – odpovědět na otázky k tématu na straně 113;
 • Téma: Siločáry elektrického pole. Přečíst učebnici na stranách 114–115;
 • Volitelně – odpovědět na otázky k tématu na straně 116.

V případě vašeho hlubšího zájmu o fyziku vám nabízím podporu s vámi vybranými fyzikálními tématy. Pokud máte zájem, ozvěte se mi na email.

 • Najdu vhodná videa;
 • Odpovím na vaše všetečné otázky, pokud budu schopen;
 • Pokusím se pomoct vám v dálkovém studiu nových témat, pokud budete mít zájem.

A konečně, nabízím vám i možnost videokonferenčního hovoru přes rozraní Google Hangouts. A to konkrétně ve středu 11:00–11:45. V případě vašeho zájmu se prosím dopředu ozvěte na email, abychom domluvili podrobnosti.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky.

 

8. třída – Fyzika – týden 16. – 21. 3.

Opakování:

Středa:

 • Téma: Co už víme o elektrických vlastnostech látek. Přečíst učebnici na stranách 98 – 103.
 • Volitelně – odpovědět na otázky k tématu na straně 102

Pátek:

 • Téma: Elektroskop. Jednotka elektrického náboje. Přečíst učebnici na stranách 104 – 108.
 • Volitelně – odpovědět na otázky k tématu na straně 108

Zároveň bych vás chtěl poprosit, sledujte i mé stránky: https://www.elijas.cz/ucitele/fyzika/8-a, kde se budu snažit dávat aktuální informace a další podpůrná videa k rozšíření vašich obzorů. :)

 

8. třída – Fyzika – týden 11.3. – 13.3.

Opakování (volitelné): přečíst text a zkusit odpovědět na otázky ke kapitolám 2.4., 2.5., 2.6. a 2.7.
Učebnice strana 118-136.

Místo písemné práce poslat (vyfotit/oskenovat) odpovědi na tyto otázky na email pana učitele:

1)     Co je to elektrický proud? Stačí popsat vlastními slovy.

2)     Co je to elektrické napětí? Stačí popsat vlastními slovy.

3)     Jmenuj alespoň 3 zdroje elektrického napětí, se kterými se ve svém běžném životě potkáš.

4)     Kde se bere elektrické napětí? Stačí vlastními slovy.

5)     Nakresli schéma zapojení, pomocí kterého můžeme změřit elektrický proud a elektrické napětí v elektrickém obvodu.

6)     V jakých jednotkách měříme elektrický proud a v jakých jednotkách měříme elektrické napětí?

Za tento domácí úkol/písemnou práci dostanete známku váhy 30 %. Termín odevzdání je do pátku 13.3. (do 14:00).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přiložené soubory: