UčiteléFyzika8.A

Testy a studijní materiály

Aktuálně:

 

Začali jsme probírat zvukové jevy.

 

 

Archiv

 

 

V příloze nově najdete vzorovou laboratorní úlohu, kterou máte odevzdat nejpozději v úterý 16.4.

Práce, odevzdána v elektronické podobě, bude hodnocena známkou 50 %. 

 

Práce, odevzdána písemnou formou, bude hodnocena známkou 30 %.

 

 

 

Známku však dostáváte jen jednu. Je možné odevzdat úlohu pouze v jedné, vámi vybrané, formě.

 

 Pokud však práci odevzdáváte v elektronické podobě a čerpáte z libovolných zdrojů (např. obrázek není váš, ale přejatý), je potřeba daný zdroj uvést, jako máte ve vzoru.

 

Pokud vytisknete můj vzor, a jen do něj něco dopíšete, práci hodnotím známkou 5 a beru jako opsanou. Jde mi o vaši vlastní tvorbu. Klidně, ať jsou v ní chyby, díky nim se přeci učíme. :)

 

 

 

Přeji hodně štěstí. :)

 

 

 

V příloze najdete příklady na procvičení výpočtu odporu v závislosti na vlastnostech vodiče i na Ohmův zákon.

 

 

Ve čtvrtek 4.4. jsme psali test z těchto témat (počítání příkladů):

 

  • výpočet na základě Ohmova zákona
  • výpočet odporu v závislosti na geometrii vodiče
  • výsledný odpor dvou rezistorů zapojených v obvodu za sebou a vedle sebe 

 

Výsledky písemky již jsou v prostředí skolaonline.cz.

 

 

V příloze nově najdete i vzorové řešení skupiny A z písemky ze 4.4.

 

 

19.3. si napíšeme test z těchto témat:

  • vodič a nevodič
  • elektrické siločáry (aneb kam se chce pohnout kladný náboj, když ho vložíme do el. pole)
  • elektrický obvod s jedním rezistorem - ohmův zákon
  • vzorec pro výpočet odporu z geometrických vlastností vodiče (příklady na písemce ještě nebudou)

Písemku již najdete v přiložených souborech. V úterý (tj. 26.3.) si napíšeme opravnou písemku stejné váhy. Psaní písemky je dobrovolné, písemku psát můžete, ale nemusíte. Známku z druhé písemky vám však zapíšu novou, bez ohledu na to, jakou známku jste dostali před tím.

Ti z vás, kdo nebudou psát písemku, budou samostatně počítat příklady.

 

V příloze nově najdete vzorovou laboratorní úlohu, kterou máte odevzdat nejpozději v úterý 16.4.

Práce, odevzdána v elektronické podobě, bude hodnocena známkou 50 %. 

Práce, odevzdána písemnou formou, bude hodnocena známkou 30 %.

 

Známku však dostáváte jen jednu. Je možné odevzdat úlohu pouze v jedné, vámi vybrané, formě.

 Pokud však práci odevzdáváte v elektronické podobě a čerpáte z libovolných zdrojů (např. obrázek není váš, ale přejatý), je potřeba daný zdroj uvést, jako máte ve vzoru.

Pokud vytisknete můj vzor, a jen do něj něco dopíšete, práci hodnotím známkou 5 a beru jako opsanou. Jde mi o vaši vlastní tvorbu. Klidně, ať jsou v ní chyby, díky nim se přeci učíme. :)

 

Přeji hodně štěstí. :)

 

Přiložené soubory: