ZEMĚPIS

Vyučující: Mgr. Lukáš Turoň, Ph.D., Bc. Jan Hradil

       

Pro mě osobně je zeměpis o prozkoumávání naší planety a objevování stále nových míst, i když jen ze židlí učebny. Zeměpis může ukázat žákům krásy naší planety a možná v nich probudit i vášeň pro cestování. Navíc jsou zeměpisné znalosti již skoro nutností, vzhledem k multikulturní společnosti, která se neustále rozšiřuje.

Mgr. Lukáš Turoň, Ph.D.

Základní škola může být posledním místem, kde se žáci se zeměpisem důkladněji seznámí, jelikož tento předmět není do učebních plánů všech středních škol vůbec zařazen, proto je žádoucí, abychom právě na základní škole získali pestrou paletu poznatků o vesmíru, planetě Zemi, všech světadílech, České republice, abychom diskutovali nad aktuálními globálními problémy lidstva atp. Věřím však, že v běžném životě na zeměpis narazí každý z nás, například během výletů a cestování, při sledování zpráv z domova či ze světa, čímž snad využijeme získané znalosti či dovednosti z dob povinné školní docházky. Přál bych si, aby nám zeměpis třeba pomohl více chápat okolní svět plný kontrastů, abychom zjistili, jak člověk ovlivňuje krajinu, abychom se nechali fascinovat dálavami vesmíru nebo krásami naší planety.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies