KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Josef Dvořák, Mgr. Jindřiška Chadimová, Mgr. Eva Šubrtová

 

Předmět křesťanská výchova bude vyučován po celou dobu základní školy. K vzdělání každého člověka patří vnímat hodnoty Bible jako odkaz, který nás provází lidskými dějinami, učí morálním hodnotám a poznání Boha.

Pro uplatnění vědomostí a schopností žáků správným směrem je důležité získání zdravého hodnotového systému a úkolem školy je dát dětem prostor pro hledání a nacházení správných postojů a hodnot.

Vytvoření osobního vztahu s Pánem Ježíšem Kristem je osobní záležitostí. Obsah a metody křesťanské výchovy jsou přizpůsobeny věku žáků. Na 1. stupni ZŠ půjde především o vyprávění a čtení biblických příběhů, zpívání křesťanských písní a dramatizace biblických dějů.

Na škole je vyučován biblický pohled na stvoření. Žákům jsou předávány také informace o evoluci. Oba dva modely jsou porovnávány a kriticky zhodnocovány. Informace čerpáme ze seriózních knih křesťanských vědců.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies