7. ročník - domácí úkoly a velké testy

Veškeré úlohy, které zadávám jako domácí jsou nepovinné, nevybírám je a slouží žákům jako příprava na testy. Na začátku každé hodiny dám třídě prostor se na řešení libovolné úlohy zeptat, případně mají žáci možnost si nechat o přestávce úkol zkontrolovat.

Třída se dohodla, že každou středu budou psát na začátku hodiny přibližně 15minutový test na látku, která se od minulého testu probrala. Test samozřejmě může prověřovat schopnosti a dovednosti žáků, které nasbírali dříve. Vzhledem k četnosti testů nebude možné testy opravovat. Žák má možnost si známku opravit dalším testem další týden.

 

Zadání DÚ:

 • 16. 9. 2019: 18/7 (c,d), 8 (c,d)
 • 18. 9. 2019: 20/1; 21/2, 3, 4, 5
 • 20. 9. 2019: 24/6, 8
 • 23. 9. 2019: 25/10
 • 25. 9. 2019: 27/20; 28/2
 • 30. 9. 2019: 28/6; 29/9, 14
 • 2. 10. 2019: 31/2 (e - h)
 • 7. 10. 2019: 34/1 (zbytek); 35/3, 4 (b,c), 5 (c,d), 6; 36/2
 • 9. 10. 2019: 37/5 (c,d); 38/8; 42/3
 • 11. 10. 2019: 43/5 (zbytek)
 • 14. 10. 2019: 44/8
 • 21. 10. 2019: 52/3, 4

Velké testy:

 •