7. ročník - domácí úkoly a velké testy

Veškeré úlohy, které zadávám jako domácí jsou nepovinné, nevybírám je a slouží žákům jako příprava na testy. Na začátku každé hodiny dám třídě prostor se na řešení libovolné úlohy zeptat, případně mají žáci možnost si nechat o přestávce úkol zkontrolovat.

Třída se dohodla, že každou středu budou psát na začátku hodiny přibližně 15minutový test na látku, která se od minulého testu probrala. Test samozřejmě může prověřovat schopnosti a dovednosti žáků, které nasbírali dříve. Vzhledem k četnosti testů nebude možné testy opravovat. Žák má možnost si známku opravit dalším testem další týden.

 

Zadání DÚ:

 • 16. 9. 2019: 18/7 (c,d), 8 (c,d)
 • 18. 9. 2019: 20/1; 21/2, 3, 4, 5
 • 20. 9. 2019: 24/6, 8
 • 23. 9. 2019: 25/10
 • 25. 9. 2019: 27/20; 28/2
 • 30. 9. 2019: 28/6; 29/9, 14
 • 2. 10. 2019: 31/2 (e - h)
 • 7. 10. 2019: 34/1 (zbytek); 35/3, 4 (b,c), 5 (c,d), 6; 36/2
 • 9. 10. 2019: 37/5 (c,d); 38/8; 42/3
 • 11. 10. 2019: 43/5 (zbytek)
 • 14. 10. 2019: 44/8
 • 21. 10. 2019: 52/3, 4
 • 23. 10. 2019: 52/4 (c,d), 6 b; 53/7; 54/1 (d,e), 2 (b,c), 4 (d,e,f), 5
 • 25. 10. 2019: 56/3 (c,d), 4 (c,d), 6 c, 8
 • 13. 11. 2019: 64/21; 65/2 (c,d,e), 3 b, 5 c
 • 15. 11. 2019: 67/1 (d,e)
 • 18. 11. 2019: 69/2 (c,d), 5
 • 25. 11. 2019: 75/1 (d,e), 2 zbytek
 • 27. 11. 2019: 76/ 4(c,d); 77/9, 11, 12, 13

Velké testy:

 • 6. 11. 2019: 1. ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY