8. ročník - domácí úkoly a velké testy

Veškeré úlohy, které zadávám jako domácí jsou nepovinné, nevybírám je a slouží žákům jako příprava na testy. Na začátku každé hodiny dám třídě prostor se na řešení libovolné úlohy zeptat, případně mají žáci možnost si nechat o přestávce úkol zkontrolovat.

Třída se dohodla, že každou středu budou psát na začátku hodiny přibližně 15minutový test na látku, která se od minulého testu probrala. Test samozřejmě může prověřovat schopnosti a dovednosti žáků, které nasbírali dříve. Vzhledem k četnosti testů nebude možné testy opravovat. Žák má možnost si známku opravit dalším testem další týden.

 

Zadání DÚ:

 • 16. 9. 2019: 13/8 (c,d); 14/13, 15; 15/21
 • 18. 9. 2019: 18/30 (c, d)
 • 20. 9. 2019: 20/3; 21/9 (c, d)
 • 23. 9. 2019: 21/12 (c, d), 13; 22/16, 3 
 • 25. 9. 2019: 23/7; 25/5
 • 27. 9. 2019: 25/7 (c, d); 26/8 (d, e, f)
 • 30. 9. 2019: 29/10; 34/9 b; 36/3, 4, síť pravidelného 3bokého hranolu (pouze náčrt) 
 • 2. 10. 2019: 38/4
 • 9. 10. 2019: 39/3 (c, d, e); 40/1
 • 11. 10. 2019: 43/15
 • 14. 10. 2019: 44/4 (zbytek), 6 (zbytek); 46/4
 • 21. 10. 2019: 54/3, 55/6 c, 
 • 23. 10. 2019: 55/10
 • 18. 11. 2019: 103/10 + najít příklady na netu a procvičit
 • 25. 11. 2019: 106/6 (b,d,f) + najít příklady na netu a procvičit násobení a dělení jednočlenu jednočlenem
 • 27. 11. 2019: 107/3 (d,e,f,), 4 (b,d)
 • 2. 12. 2019: 108/11 b, 12 (a,b)
 • 6. 12. 2019: 110/23 (b,d,f), 24 (a,c,e)
 • 9. 12. 2019: 111/3; 112/4 (b,d,f), 5 ostatní

Velké testy:

 •  6. 11. 2019: 1. ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY