ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Vyučující: Mgr. Lukáš Turoň, Ph.D., Mgr. Hana Buršíková, Mgr. Martina Průková

     

Mgr. Lukáš Turoň, Ph.D.

Vystudoval jsem český jazyk a literaturu s historií na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (bakalářské studium 2013, magisterské studium 2016), v prosinci 2022 jsem na téže vysoké škole získal doktorský titul v oboru hospodářské a sociální dějiny se specializací na historickou demografii. V bakalářské práci jsem se zabýval obrazem českých hor v obrozeneckých časopisech 1. poloviny 19. století. V magisterské a disertační práci jsem zkoumal vývoj obyvatelstva Jablunkovska v rámci regionu Těšínského Slezska v letech 1791-1910. Od září 2023 jsem na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nastoupil na tzv. doplňující pedagogické studium se zaměřením na didaktiku českého jazyka.

Český jazyk je krásný a na slovní zásobu opravdu bohatý jazyk, i když trvá léta, než se s češtinou seznámíme do té míry, abychom si s jejími slůvky mohli hrát. Chce to trpělivost, hodně pozornosti a píle, ale jak se přesvědčili, věřím, mnozí z nás, postupně vznikající a časem prověřená přátelství bývají ta nejpevnější, skutečně opravdová, hluboká a důvěrná.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies