ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Vyučující: Mgr. Petra Bulejčíková, Ph.D.; Mgr. Martina Průková, Mgr. Karolína Táborská

 

Petra Bulejčíková

Vystudovala jsem učitelství českého jazyka na FF UK, kde jsem také absolvovala seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), který mě velmi obohatil. Vyučování mě baví a zajímá mě metodika. Už více než patnáct let učím češtinu pro cizince, jejichž pohled na náš mateřský jazyk je jiný a inspirující. Mám ráda různorodost, proto jsem pracovala nejen jako učitelka, ale i jako metodička státních kurzů pro azylanty, lektorka výukových materiálů a nejčerstvěji jako spoluautorka adaptované četby pro cizince. Práci s dětmi považuji za smysluplnou a velmi odpovědnou. Děti chápu jako poklady, které nám byly svěřeny, a dělám, co je v mých silách, aby objevily krásu a bohatost českého jazyka, aby našly zalíbení v četbě a sdílení svých dojmů z ní, aby dokázaly kultivovaně komunikovat a vyjadřovat se adekvátně situaci, ve které se právě nacházejí.