VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Hana Jílková

                                                         

 

Výtvarné umění je všude kolem nás. Oprýskaný nátěr na starých dveřích, stovky jemných odstínů barev na křídlech nočního motýla nebo kůra stromu v jedinečném světle. To vše nás obklopuje v každodenním životě a činí ho poutavějším.

 

Vyučující Mgr. Hana Jílková

 

            Vystudovala jsem Katedru výtvarné výchovy UJEP a tento předmět vyučuji již čtrnáctým rokem. Mou velkou zálibou je malba, kresba a všechna rozličná výtvarná tvoření. Mám ráda věci kolem nás vzniklé náhodou i vytvořené člověkem. Jsem obdivovatelkou středověké ale i moderní architektury, impresionistů, Vincenta van Gogha a Pabla Picassa.

            Své žáky se snažím nadchnout pro krásné věci kolem nás a naučit je vnímat. Tyto prožitky pak pomocí různých výtvarných technik zhmotnit.