NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Magdaléna Brychcínová

Výuka 2. cizího jazyka na ZŠ je opravdová výzva, pro žáky i pro učitele. Osobně si myslím, že seznámení se s němčinou svůj význam má - koneckonců, do německy mluvících zemí jezdí velká část populace, ať už za nákupy, lyžovat či si prohlížet památky. K Německu a Rakousku máme blízko nejen zeměpisně, ale i historicky, německy se na území našeho státu mluvilo hodně a po celá staletí... Němčina je tedy nejen o slovíčkách, ale i o dějepisných a zeměpisných znalostech a souvislostech, a to všechno lze určitě v praktickém životě dobře využít.