NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Magdaléna Brychcínová

Německý jazyk je pro mne nástrojem v mnoha ohledech: je nástrojem ke komunikaci s našimi dnešními sousedy (tak aby už pro nás nebyli „Němci“ v původním slova smyslu jako prvním Čechům, podle nichž nemluvili jejich řečí, a byli tudíž „němí“). Je též nástrojem k porozumění našim předkům, neboť ti k nám začasté skrze věky a historické prameny promlouvají německy (vždyť naše území bylo historicky součástí německého kulturního prostoru). A v neposlední řadě je mi němčina skvělým nástrojem pro trénink šedé kůry mozkové.