VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: Mgr. Tereza Muladi

 

Občanská výchova je pro mě jedním z nejdůležitějších předmětů na základní škole a myslím si, že její potenciál je žel na spoustě škol opomíjen. Jako jediný předmět na škole totiž neučí pouze fakta a způsob jejich využití, ale upřednostňuje a dále rozvíjí samotný názor žáka. Tento předmět nemá žáka naučit, co si má myslet, ale jde mnohem hlouběji a učí žáky, jak myslet. Dělá z žáků samostatně se rozhodující, uvědomělé a sebevědomé osoby – připravuje je na život.