PŘÍRODOPIS

Vyučující: Mgr. Šárka Lipovská, Ing. Hana Loderová

 

Bez otázek není poznání a přírodopis přímo vybízí k otázkám. Je to magická spolupráce živé, neživé přírody a člověka, co nás fascinuje. V hodinách přírodopisu se člověk může naučit a pochopit interakce, které se v tomto prostředí vytváří. Naučí se poznávat a pozorovat rostliny, živočichy a houby a vysvětlovat procesy v přírodě. 

 

Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.   

                                                                                                                                                                                                                1.list Korintským 13,2