PŘÍRODOPIS

Vyučující: Ing. Karolína Jelínková, Ing. Hana Loderová

 

Bez otázek není poznání a přírodopis přímo vybízí k otázkám. Je to magická spolupráce živé, neživé přírody a člověka, co nás fascinuje. V hodinách přírodopisu se člověk může naučit a pochopit interakce, které se v tomto prostředí vytváří. Naučí se poznávat a pozorovat rostliny, živočichy a houby a vysvětlovat procesy v přírodě.