9. ročník

AKTUALITY 

11.06.2019 - Pololetní práce - s sebou rýsovací potřeby!

                                  Obsah:  Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými,

                                                slovní úlohy na pohyb

                                                lomené výrazy

                                                funkce (lineární + nepřímá úměrnost)

                                                podobnost geometrických útvarů (včetně stejnolehlosti)

 

STARÉ PŘÍSPĚVKY

31.05. 2019 Test- podobnost geometrických útvarů

28.05.2019 Odevzdání povinného domácí úkolu - Podobnost geometrických útvarů

17.05.2019 Samostatná práce z lineárních funkcí- vše, co jsme dosud probrali.

Bude mít formu klasického testu s tím rozdílem, že budete mít k dispozici sešit a učebnici.

Kdo se této práce v pátek nezúčastní, nahradí si ji formou klasického testu. 

 

14.05.2019 Dobrovolný domácí úkol 1- Pro zájemce, kteří si chtějí vylepšit svoji známku nebo více procvičit probírané učivo. 

 

03.05. 2019 Test - funkce (nezapomeňte si přinést trojúhelník s ryskou)

30.04. 2019 Odevzdání povinného domácí úkolu. Zadání je v dokumentech ke stažení. (funkce_-_domaci_ukol.docx)

 

 

Přiložené soubory: