9. ročník - informace

Domácí příprava/úkoly:

Veškeré úlohy, které zadávám jako domácí jsou nepovinnénevybírám je a slouží žákům jako příprava na testy a vyučování. Domácí přípravu si žáci mohou sami vymyslet nebo najít na internetu (tak, aby souvisela s probíranou látkou). Pokud v hodině nebyl zadán domaácí úkol, i tak se žák může připravovat na hodinu (viz předchozí věta). Žáci mají možnost si nechat o přestávce úkol zkontrolovat a za přinesení 3 příprav/úkolů dostanou 20procentní 1.

 

Malé testy:

Třída se dohodla, že každou středu budou psát na začátku hodiny přibližně 15minutový test na látku, která se od minulého testu probrala. Test samozřejmě může prověřovat schopnosti a dovednosti žáků, které nasbírali dříve. Vzhledem k četnosti testů nebude možné testy opravovat. Žák má možnost si známku opravit dalším testem další týden a domácí přípravou.

 

Velké testy:

Velké testy budeme psát vždy 2 za pololetí (2 čtvrtletní práce). Každý bude z látky za dané čtvrtletí (nárazově se zde může objevit otázka na předešlou látku).

 

Požadavky na počet známek:

Žák musí za pololetí získat alespoň 6 známek z průběžných testů a 2 známky ze čtvrtletních prací.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies