UčiteléFyzika7.A

Přeji všem hezké prázdniny :).. KC

 

 

Archiv:

Zadání distanční výuky:

Týden 15-19.6. – Fyzika – 7.A

Online výuka ve středu 17.6. v 10:10–10:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf.

Tento týden si dáme trošku odpočinkový (pro některé z vás). Vaše úkoly budou následující:

 1. Dodělejte úkoly, které vám chybí, z období od 4.5.:
 • Zadání najdete v Google Classroom
 • Pokud nevíte, co vám chybí, napište mi
 • Upozorňuji, že mimo jiné na počtu odevzdaných úkolů může záviset vaše výsledná známka

  2. Pokud vám něco není jasné: Připravte si otázky k tématům, která jsme společně probírali v květnu a v červnu. Vaše otázky probereme na online výuce. Témata opakuji níže:
 • Vztlaková síla
 • Archimedův zákon
 • Nestejnorodé těleso ponořené v kapalině
 • Měření atmosférického tlaku (Torricelliho pokus)
 • a jiné, které vás napadají (z fyziky tohoto pololetí)

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 8.-12.6. – Fyzika – 7.A

Online výuka ve středu 10.6. v 10:10–10:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Připravte si, prosím, učebnice.

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Odevzdání tohoto úkolu je povinné. Pokud však budete součástí videohovoru (videovýuky), tak pro vás bude domácí úkol velmi snadný, protože jej tam společně prodiskutujeme.

 • Téma: Výpočet hydrostatického tlaku, výpočet výšky hladiny v Toricceliho pokusu
 • Vypočtěte zadané příklady a odpovězte na otázky. Prosím vás o odevzdání primárně do Google Classroom, připravím vám Google formulář. Případně je můžete vypočítat (vypracovat) do sešitu a odpovědi poslat jako fotografii. :)

1)     Uveďte vztah pro výpočet hydrostatického tlaku kapaliny s danou hustotou ρ (ró) v dané hloubce h.

2)     Pomocí vztahu z úlohy 1) vypočtěte hydrostatický tlak v glycerolu o hustotě 1261 kg/m3 v hloubce 7 m.

3)     Pokud bychom provedli s glycerolem Torricelliho pokus (viz obrázek), vydržel by 7m sloupec (= 7 m) glycerolu v nádobě, nebo by se část vylila?

Torricelliho pokus - nákres
Zdroj:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Rtut_tlakomer.png/440px-Rtut_tlakomer.png

4)     Jak velký sloupec glycerolu by v nádobě ještě vydržel, předpokládáme-li atmosférický tlak roven hodnotě 100 000 Pa?

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 1.-5.6. – Fyzika – 7.A

Online výuka ve středu 3.6. v 10:10–10:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Připravte si, prosím, učebnice.

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Odevzdání tohoto úkolu je povinné. Pokud však budete součástí videohovoru (videovýuky), tak pro vás bude domácí úkol velmi snadný, protože jej tam společně prodiskutujeme.

 • Téma: Měření atmosférického tlaku
 • Přečtěte si učebnici na stranách 133-137 před začátkem videovýuky. :)
 • Odpovědět na otázky 1 a 2 (v učebnici označeno symbolem „O“) na straně 137. Prosím vás o odevzdání primárně do Google Classroom, připravím vám Google formulář. Případně je můžete napsat do sešitu a odpovědi poslat jako fotografii. :)

 V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 25.-29.5. – Fyzika – 7.A

Online výuka ve středu 27.5.2020 v 10:10–10:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Připravte si, prosím, učebnice.

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Odevzdání tohoto úkolu je povinné. Pokud však budete součástí videohovoru (videovýuky), tak pro vás bude domácí úkol velmi snadný, protože jej tam společně prodiskutujeme.

 • Téma: Co už víme o plynech? Atmosféra Země, atmosférický tlak. 
  Zhlédněte video na vlastnosti kapalin a plynů:
  https://youtu.be/zAzNtDl5rF0?t=17
 • Přečtěte si učebnici na stranách 130-132 před začátkem videovýuky. :)
 • Odpovědět na otázky 1 a 2 (v učebnici označeno symbolem „O“) na stranách 130 a 132. Prosím vás o odevzdání primárně do Google Classroom, připravím vám Google formulář. Případně je můžete napsat do sešitu a odpovědi poslat jako fotografii. :)

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 18.-22.5. – Fyzika – 7.A

Online výuka ve středu 20.5.2020 v 10:10–10:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Připravte si, prosím, učebnice.

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Pokud však budete součástí videohovoru (videovýuky), tak pro vás bude domácí úkol velmi snadný, protože jej tam společně prodiskutujeme.

 • Téma: Plování nestejnorodých těles. Přečíst učebnici na stranách 126-127;
 • Odpovědět na otázky 1 a 2 (v učebnici označeno symbolem „O“) na straně 127. Prosím vás o odevzdání primárně do Google Classroom, připravím vám Google formulář. Případně můžete napsat do sešitu a odpovědi poslat jako fotografii. :)

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 11.-15.5. – Fyzika – 7.A

Výpočty a odvození z dnešní hodiny najdete v přílohách níže - soubor: stejnorodá tělesa ponořená ve vodě.docx (13.5.2020)

Online výuka ve středu 13.5.2020 v 10:10–10:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Připravte si, prosím, učebnice.

Odevzdání domácího úkolu se tento týden týká všech. Pokud však budete součástí videohovoru (videovýuky), tak pro vás bude domácí úkol velmi snadný, protože jej tam společně prodiskutujeme.

 • Na zopakování Archimedová zákona zhlédněte video z odkazu v čase: 8:28-12:45.
  https://youtu.be/BF49soKgUKY?t=508
 • Téma: Stejnorodé těleso v kapalině. Přečíst učebnici na stranách 123-125;
 • Odpovědět na otázky 1 a 3 (v učebnici označeno symbolem „O“) na straně 125. Prosím vás o odevzdání primárně do Google Classroom, připravím vám Google formulář.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 4.-7.5. – Fyzika – 7.A

Online výuka ve středu 6.5.2020 v 10:10–10:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Připravte si, prosím, učebnice. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

Od tohoto týdne nabíháme na nový systém. Pokud budete součástí videohovoru a zapojíte se, tak vám odpustím odeslání domácího úkolu. Pokud nebudete na videohovoru přítomni, vypracujte zadané úkoly:

 • Téma: Archimedův zákon. Přečíst učebnici na stranách 118-120;
 • Odpovědět na otázky 1 a 2 (v učebnici označeno symbolem „O“) na straně 121. Prosím vás o odevzdání primárně do Google Classroom. Pokud tam ještě nejste, napište mi.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 27.-30.4. – Fyzika – 7.A

Online výuka ve středu  29.4.2020 v 10:10–10:50. Můžete se přidat přes odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Připravte si, prosím, učebnice. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

Od tohoto týdne nabíháme na nový systém. Pokud budete součástí videohovoru a zapojíte se, tak vám odpustím odeslání domácího úkolu. Pokud nebudete na videohovoru přítomni, vypracujte zadané úkoly:

 • Téma: Vztlaková síla působící na těleso v kapalině. Přečíst učebnici na stranách 143-145;
 • Odpovědět na otázky 1 a 2 (v učebnici označeno symbolem „O“ na straně 117. Prosím vás o odevzdání primárně do Google Classroom. Pokud tam ještě nejste, napište mi.

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 20.-24.4. - Fyzika – 7.A

Od příštích týdnů začneme postupně probírat i nová témata. Tento týden si dáme prostor na úvodní zamyšlení k tématu. Také dodělejte úkoly z minulého týdne, kdo je ještě neodevzdal.

Úkol je povinný a termín odevzdání je 24.4. 14:00. Úkol pro tento týden bude zamyslet se a odpovědět na následující otázky. Představte si, že do vody v rybníce hodíte nejprve kámen, potom plastovou lahev (skutečně to, prosím, nedělejte, ať nevytváříte odpad v přírodě).

 1. Co se stane po dopadu na hladinu s
  1. kamenem;
  2. plastovou lahví?

Možné odpovědi jsou: zůstane na hladině; klesne ke dnu; zůstane někde mezi dnem a hladinou.

 1. Působí na kámen a plastovou láhev po dopadu na hladinu vody i jiná síla, nežli gravitační? Svou odpověď zdůvodněte. Vzpomeňte si na první a druhý Newtonův pohybový zákon a na skládání sil stejného a opačného směru.

Na videokonferenčním hovoru přes rozhraní Google Meets si rozebereme tento domácí úkol. Můžete se mě ptát na to, co vám není jasné. A to konkrétně ve středu 22.4.2020 v 10:00-10:30. Věřím, že se pomalu začneme scházet téměř všichni. Kliknutím na odkaz se můžete k hovoru přidat: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Zmáčkněte ctrl a klikněte na odkaz myší. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 14.-17.4.– Fyzika – 7.A

Záměrně je zadáno opakování, abyste se sami nemuseli učit novou látku. Téma: Skládání sil stejného a opačného směru – učebnice na stranách 39-43;

 • Odpovědět na otázky 1. a 2. na straně 41 i 43, Odpovědi mi povinně odešlete do 17.4. 14:00 libovolnou formou na email nebo na Google Classroom;
 • Na zopakování pohybu zhlédnout video z odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150001-pohyb-a-rychlost/

Také se se mnou budete moci potkat na videokonferenčním hovoru přes rozhraní Google Meets. A to konkrétně ve středu 15.4.2020 v 10:00-10:30. Upozorňuji, že čas je oproti minulému týdnu posunutý tak, aby vám to nekolidovalo s písemkou z matematiky.V případě vašeho zájmu se v daný čas jen přidejte kliknutím na tento odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Zmáčkněte ctrl a klikněte na odkaz myší. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

 

Týden 6.4.-8.4. – Fyzika – 7.A

Jak jistě víte, tento týden jsou ve čtvrtek a pátek prázdniny. Proto vám dávám čas na dodělání věcí, které jste nestihli. A to jak ve fyzice, tak v ostatních předmětech.

Pokud budete chtít, budete se se mnou moci potkat na videokonferenčním hovoru přes rozhraní Google Meets. A to konkrétně ve středu 8.4.2020 v 9:30–10:00. Upozorňuji, že čas je oproti minulým týdnům posunutý. V případě vašeho zájmu se v daný čas jen přidejte kliknutím na tento odkaz: https://meet.google.com/sma-ourv-oxf. Zmáčkněte ctrl a klikněte na odkaz myší. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu kamil.cinkraut@elijas.cz.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky

P.S.: Užijte si prázdniny. ;)

 

Týden 30.3.-3.4. – Fyzika – 7.A

Stále platí: co stihnete, to stihnete. Hlavně se nestresujte, pokud nebudete stíhat. Pokud něco ze zadání nestihnete, nic se neděje.

Záměrně je zadáno opakování, abyste se sami nemuseli učit novou látku.

 • Přečíst učebnici na stranách 31-38 a zopakovat daná témata;
 • Vyberte si 2 otázky a 1 úlohu z modrých rámečků na stranách 33-39 a vyřešte je. Odpovědi a řešení mi můžete zaslat na email nebo uložit na Google Classroom jako text či fotografii;
 • Volitelně: Vyřešit i další otázky a úlohy na stranách 33-39.

V případě vašeho hlubšího zájmu o fyziku vám nabízím podporu s vámi vybranými fyzikálními tématy. Pokud máte zájem, ozvěte se mi na email. Najdu vhodná videa. Odpovím na vaše všetečné otázky, pokud budu schopen. Pokusím se pomoct vám v dálkovém studiu nových témat, pokud budete mít zájem.

A konečně, nabízím vám i možnost videokonferenčního hovoru přes rozhraní Google Meets. A to konkrétně ve středu 1.4.2020 v 10:00–10:45. Ne, nejedná se o aprílový žert! V případě vašeho zájmu se v daný čas jen přidejte kliknutím na tento odkaz: meet.google.com/sma-ourv-oxf. Pokud jste přihlášení ke školnímu emailu na Google, tak vás to rovnou pustí k hovoru. Pokud nejste přihlášeni, stačí pouze vyplnit vaše jméno a já vám umožním přístup.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky.

 

Týden 23.-27.3. – Fyzika – 7.A

Opakování: Stále platí: co stihnete, to stihnete. Hlavně se nestresujte, pokud nebudete stíhat.

Pokud něco ze zadání nestihnete, nic se neděje.

 • Prolistovat učebnici na stranách 18–27 a zopakovat si základní vztahy pro rychlost a dráhu;
 • Vyberte si otázky a úkoly (celkem 3) z modrých rámečků na stranách 18–28 a vyřešte je;
 • Volitelně: Vyřešit i další otázky a úkoly na stranách 18–28.

V případě vašeho hlubšího zájmu o fyziku vám nabízím podporu s vámi vybranými fyzikálními tématy. Pokud máte zájem, ozvěte se mi na email.

 • Najdu vhodná videa;
 • Odpovím na vaše všetečné otázky, pokud budu schopen;
 • Pokusím se pomoct vám v dálkovém studiu nových témat, pokud budete mít zájem.

A konečně, nabízím vám i možnost videokonferenčního hovoru přes rozraní Google Hangouts. A to konkrétně ve středu 10:00–10:45. V případě vašeho zájmu se prosím dopředu ozvěte na email, abychom domluvili podrobnosti.

Zdraví a pohodu vám přeje váš učitel fyziky.

 

7. třída – Fyzika – týden 16. – 21. 3.

Opakování:

Středa:

 • Koukněte se na vzorové řešení úloh z domácího úkolu na 13.3.

https://youtu.be/nnK5nNLdhJM
https://youtu.be/aSMwvIlofu0

 • Přečíst učebnici na stranách 7, 8 a 9.
 • Vypracovat úlohy 1,2,3 na straně 9.

Pátek:

 • Shlédnout video z odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150004-pusobeni-sil/

 • Přečíst učebnici na stranách 10-17.
 • Odpovědět na otázky 1,2,3 na straně 16

 

7. třída – Fyzika – týden 11.3. – 13.3.

Opakování: přečíst text a zkusit odpovědět na otázky ke kapitolám 2.4. a 2.5.
Učebnice strana 110-118.

Místo písemné práce vypočítat a poslat (vyfotit/oskenovat) tyto příklady na email kamil.cinkraut@elijas.cz

1)     Jakým tlakem působí na stůl učebnice se šířkou 15 cm a délkou 25 cm o hmotnosti 0,2 kg?

2)     V hydraulickém zařízení působíme na píst o obsahu 3 cm2 silou 7 N směrem dolů. Jak velká síla a jakým směrem působí síla na druhý píst, když víme, že obsah tohoto pístu je 12 cm2?

3)     Napište vzoreček pro hydrostatický tlak v kapalině a napište, co které „písmenko“ ve vzorečku znamená (např.: d…šířka).

4)     Zhlédněte video z odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=Lc6bYyqcJyY. Vysvětlete, proč hasiči k zachraňované osobě pouze nedojdou, ale po cestě se plazí

Za tento domácí úkol/písemnou práci dostanete známku váhy 30 %. Termín odevzdání je do pátku 13.3. (do 14:00).

 
 
 
 
 
 
 
 
Přiložené soubory: