UčiteléFyzika7.A

Testy a studijní materiály

Zde se budou postupně objevovat přípravy na testy, informace potřebné k výuce a mimojiné také zadávání domácích úkolů.

Prosím, kontrolujte tuto stránku alespoň každý den před další hodinou fyziky (tj. úterý a čtvrtek), abyste na něco nezapomněli. :)

Pokud se potřebujete na něco zeptat, napište na email kamil.cinkraut@elijas.cz nebo mě najděte v kabinetě (středa a pátek: 8:00 - 8:25)

 

Aktuálně:

Zopakovali jsme skládání sil stejného a opačného směru a znázornění síly (18.10.). Příští hodinu začneme probírat rovnováhu dvou sil na dvojzvratné páce.

 

Seznam příloh:

Zápisky ze 13.9.pdf

Pracovní list na 27.9. a 3.10. - rychlost_prumerna_rychlost.pdf

 

Archiv:

18.10.2019:

Probíráme novou látku - síla, skládání sil, znázornění síly. Obsah učiva odpovídá učebnici, kterou máte k dispozici. 

 

7.10.2019:

 

Známky z písemné práce přibyly na skoluonline.

 

Písemná práce ze 4.10. (levá a pravá jsou skupiny):

 

1. (Levá) Let z Prahy do Říma trvá 1 hod a 30 minut a vzdušná vzdálenost mezi těmito městy je asi 900 km. 

 

    (Pravá) Let z Prahy do Moskvy trvá 120 minut a vzdušná vzdálenost mezi těmito městy je asi 1 700 km.

 

    Jakou průměrnou rychlostí letadlo (v km/h) letí?

 

2. Napište vzorec pro rychlost a popište, které veličiny se v něm vyskytují.

 

3. (Levá) Jakou dráhu ujede autobus za 10 minut, pokud jede rovnoměrně přímočaře rychlostí 60 km/h?

 

   (Pravá) Jakou dráhu ujede tramvaj za 10 sekund, pokud jede rovnoměrně přímočaře rychlostí 120 m/min?

 

 Na obrázku na tabuli je graf závislosti dráhy pohybu cyklisty na čase (podobné úloze z pracovního listu).

 

           Seřaďte cyklisty od nejrychlejšího po nejpomalejšího.

 

            Podle tohoto grafu nakreslete graf závislosti rychlosti jednotlivých cyklistů na čase.

 

 

 

Ve středu v normální hodině si písemku dopíšou ti, kteří chyběli.

 

Pokud si chcete známku opravit, tak přijďte ve středu na 8:00 se doptat na to, co nevíte. Možnost opravy pak bude v 8:00 v pátek. Pokud je to pro vás velkou překážkou, pak mi napište email a nějak se dohodneme.

 

 

2.10.2019:

Pokud jste chyběli v pátek, vytiskněte si na středu pracovní list z přílohy. Stihli jsme úlohy 1.-3. V příští hodině budeme pokračovat v řešení pracovního listu. V pátek si z dané látky (rychlost, průměrná rychlost, výpočet dráhy z rychlosti a času) napíšeme písemku.

 

Doporučení k příští hodině (25.9.) (dobrovolný domácí úkol - neznámkuje se):

Zopakujte si:

  • Fyzikální veličiny a jejich jednotky (včetně toho, jak je značíme) - konkrétně hmotnost, délka, čas, teplota
  • Vzoreček pro výpočet rychlosti (+co znamenají jednotlivá písmenka ve vzorečku)?
  • Jak vypočíst rychlost, známe-li dráhu, kterou těleso urazilo za daný čas?

Může se dost dobře stát, že se vás na to budu ptát. :)

 

První doufám příjemný domácí úkol budete mít hned na pátek 13.9. :)

1. Prosím vás o zopakování pojmu těleso. Zkuste si zodpovědět otázku, co podle vás znamená, když se ve fyzice řekne těleso? (nápověda: má to něco společného s některými tělesy v matematice, ale není to úplně ono).

2. Teď přijde ta závavnější a důležitější část. Na další hodiny fyziky si noste vaše oblíbené autíčko (max. největší rozměr 15 cm).

 

 

 

Přiložené soubory: