7. ročník - domácí úkoly a velké testy

Veškeré úlohy, které zadávám jako domácí jsou nepovinné, nevybírám je a slouží žákům jako příprava na testy. Na začátku každé hodiny dám třídě prostor se na řešení libovolné úlohy zeptat, případně mají žáci možnost si nechat o přestávce úkol zkontrolovat.

Třída se dohodla, že každé úterý budou psát na začátku hodiny přibližně 10minutový test na látku, která se od minulého testu probrala. Test samozřejmě může prověřovat schopnosti a dovednosti žáků, které nasbírali dříve. Vzhledem k četnosti testů nebude možné testy opravovat. Žák má možnost si známku opravit dalším testem další týden.

Zadání DÚ:

 • 19. 2. 2019: 182/5; 185/2; 186/5; 188/2,4; 189/6 (poměr)
 • 22. 2. 2019: 191/2, 3; 192/4; 193/5 
 • 4. 3. 2019: 193/8; 195/2, 3; 197/5,6,7
 • 5. 3. 2019: 195/3 c); 200/18, 20, 22, 24
 • 8. 3. 2019: 200/24, 26; 201/28,3
 • 11. 3. 2019: 238/1, 2, 3
 • 12. 3. 2019: 238/4, 5; 239/6
 • 15. 3. 2019: 240/3, 5
 • 18. 3. 2019: 242/3, 5 
 • 19. 3. 2019: 243/2, 3; 243/1, 3 (z další kapitoly)
 • 22. 3. 2019: 243/2; 244/4, 6 (bez c) ), 8, 10; 245/12, 14 (úkoly po této a příští hodině)  
 • 25. 3. 2019: 243/2; 244/4, 6 (bez c) ), 8, 10; 245/12, 14 (úkoly po předchozí a této hodině)  + další příklady k procvičení ze sbírky úloh od F. Bělouna přikládám elektronicky
 • 26. 3. 2019: 248/3,4; 249/7,8
 • 29. 3. 2019: 249/8 + dodělat rozdané papíry (elektronicky přiložené soubory Grafy a Grafy 2)
 • 1. 4. 2019: 94/9; 95/10; 99/6
 • 5. 4. 2019: 100/8
 • 8. 4. 2019: 104/8
 • 9. 4. 2019: konstrukce (kompletní!) 105/2 d) 
 • 12. 4. 2019: 111/11 a) KOMPLETNÍ KONSTRUKCI SE VŠÍM VŠUDY!
 • 15. 4. 2019: 112/17 a); 114/9 a), b), c)
 • 26. 4. 2019: Dorýsování příkladu zadávaného při hodině na středovou souměrnost + procvičení obou souměrností na libovolných příkladech, které si žák může sám vymyslet
 • 29. 4. 2019: 204/5-9
 • 3. 5. 2019: 205/5; 206/7
 • 6. 5. 2019: 209/9, 11; 210/14, 15
 • 10. 5. 2019: 214/15; 215/19
 • 20. 5. 2019: 223/4 b), c), 5
 • 21. 5. 2019: 223/6 c), d), e)
 • 28. 5. 2019: 232/5 a), b)
 • 31. 5. 2019: 232/7, 8
 • 3. 6. 2019: 256/5; 258/1, 3

Velké testy:

 • 2. 4. 2019: 3. ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY 
 • 11. 6. 2019: 4. ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY
Přiložené soubory: